Twee mannen die elkaar de hand schudden na het aangaan van een overkomst aansprakelijkheid

Welke rechtsvorm regelt aansprakelijkheid het best?

Steeds meer zelfstandige ondernemers zonder personeel besluiten samen te gaan werken met andere zzp’ers. Dat biedt het grote voordeel dat ze grotere klussen kunnen aannemen en een totaalpakket aan diensten kunnen aanbieden. Dat kan als vof of bv, maar tegenwoordig kiezen veel ondernemers voor een coöperatie. Weet u wat daar de voor- en nadelen van zijn? Welke rechtsvorm u ook kiest, zorg dat u de aansprakelijkheid goed afdekt.

Welke factoren bepalen de rechtsvorm?

Als u wilt gaan samenwerken met andere zelfstandige ondernemers, zijn er een aantal mogelijkheden. Iedere rechtsvorm heeft zo zijn eigen risico’s. Houd bij de keuze van een rechtsvorm rekening met de volgende factoren:

 • Termijn: bent u van plan voor een langere of korte tijd te gaan samenwerken? Als het om een kortlopende samenwerking gaat, volstaat een samenwerkingsovereenkomst.
 • Fiscaliteit: doet u zaken als natuurlijk persoon (eenmanszaak, vof en maatschap) of als rechtspersoon? In dat laatste geval is een bv de juiste keuze.
 • Verkoopbaarheid: wilt u het samenwerkende bedrijf verkopen op termijn? Dan is er geen andere keuze dan een bv.
 • Aansprakelijkheid: bent u van plan grote investeringen te gaan doen? Dan kan het verstandig zijn om te kiezen voor een bv of een coöperatie met UA (uitgesloten aansprakelijkheid). Alleen wanneer u zakendoet vanuit een bv of coöperatie UA, blijven de privébezittingen buiten beschouwing.

Aansprakelijkheid per rechtsvorm

Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Op deze plaats belichten we alleen de consequenties op het gebied van aansprakelijkheid:

 • Vennootschap onder firma (vof): op het gebied van aansprakelijkheid niet de meest ideale rechtsvorm: als de vof haar verplichtingen niet nakomt, is iedere vennoot voor 100 procent aansprakelijk met zijn of haar privévermogen.
 • Maatschap: als een van de maten een overeenkomst aangaat, zijn alle maten in gelijke delen aansprakelijk. Dit geldt echter niet als hij in strijd met zijn bevoegdheid heeft gehandeld.
 • Commanditaire vennootschap (CV): is een speciaal soort vof, met twee soorten vennoten: is er sprake van schade, dan zijn alleen de beherende vennoten 100 procent aansprakelijk: de stille of ‘commanditaire’ vennoten (die financieel zijn betrokken), zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zijn in de CV hebben ingebracht.
 • Besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv): in de meeste schuldgevallen (m.u.v. schulden ontstaan door wanbeleid) zijn niet de vennoten maar de bv aansprakelijk en blijft uw privévermogen buiten schot. NB: dit geldt pas na inschrijving in het Handelsregister.
 • Vereniging: bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bent u niet met uw privévermogen aansprakelijk; bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u dat wel.
 • Stichting: bij schulden kunnen bestuurders van een stichting niet aansprakelijk worden gesteld. Als de stichting vennootschapsbelasting moet afdragen, moet ze zich houden aan de antimisbruikwetten; dit betekent dat bestuurders onder bepaalde omstandigheden alsnog aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 • Coöperatie: in geval van schade zal soms het lid dat de schade heeft veroorzaakt, maar altijd ook de coöperatie in haar geheel aansprakelijk worden gesteld.

Voor- en nadelen coöperatie

Een coöperatie heeft een aantal grote voordelen: de oprichtingskosten zijn laag en er hoeft geen sprake te zijn van een verplicht minimumkapitaal. Ook kan iedere zzp’er naast de werkzaamheden voor de coöperatie zijn eigen ondernemersactiviteiten blijven uitvoeren en dus zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid bewaren. Verder biedt een coöperatie schaalvoordeel door samenwerking en een grote flexibiliteit. Deze samenwerkingsvorm biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemers uit te sluiten.

Aansprakelijkheid goed regelen

Dat laatste voordeel vormt ook meteen een nadeel: wanneer een coöperatie de aansprakelijkheid van haar leden in de statuten en de verzekeringspolis niet goed heeft afgedicht, kunnen de leden alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In een aantal gevallen kan de aanspraak worden doorgeschoven naar de verzekeraar van het schadeveroorzakende lid, bijvoorbeeld bij een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid. Wanneer die persoon geen goede aansprakelijkheidsverzekering heeft, kan dit lid in de problemen komen.

Maatwerk vereist

Het is belangrijk dat een coöperatie zich verzekert tegen aanspraken van derden. Het is daarnaast verstandig om de dekking van de coöperatie te combineren met de dekking van de leden van de coöperatie. Dit betekent dat de coöperatie en de leden van de coöperatie beide zijn verzekerd voor werkzaamheden, verricht voor en door de coöperatie. Een standaard, online verzekering biedt die mogelijkheid meestal niet; daarvoor is maatwerk nodig. Een partij die zulk maatwerk kan bieden, is bijvoorbeeld Markel International.

Aandachtspunten maatwerkpolis

Uw tussenpersoon houdt als het goed is rekening met de eisen van de wet, met die van diverse brancheverenigingen, met de hoedanigheid in de polis én met de definitie van de verzekerden in de polis: wie zijn er verzekerd? In de meeste polissen vallen leden van de coöperatie in de definitie van de verzekerden buiten de dekking. Dit kan in geval van schade tot vervelende discussies leiden. Ook dient de tussenpersoon dus te zorgen voor een correcte hoedanigheid in de polis: waar houdt de coöperatie en haar leden zich mee bezig en voor welke werkzaamheden zijn de leden aansprakelijk? Daarnaast kunnen sommige verzekeraars op een maatwerkpolis zelfs de zzp’ers in hun geheel verzekeren. Dus ook voor werkzaamheden die zij verrichten voor derden, maar niet uit naam van of voor de coöperatie. Hiermee worden niet alleen dubbele dekkingen voorkomen, maar kan een dergelijke polis ook een economisch voordeel bieden.

Meer informatie vindt u op: Financiën voor zzp’ers

Deze informatie wordt u aangeboden door Markel.