Juste manier van installatie van zonnepanelen op een schuindak van een woning

Waar zit het gevaar in een ondeugdelijke zonnepanelen-installatie?

Er is een enorme wildgroei aan bedrijven die zonnepanelen installeren. Daardoor zijn heel veel zonnepanelen en bijbehorende bekabeling en omvormers niet volgens de regels geïnstalleerd. Laatst is hierdoor nog een heel tuincentrum in vlammen opgegaan. Maakt u zich zorgen over rendementsverlies en brandgevaar? Laat dan uw PV-installatie regelmatig keuren en onderhouden. Op deze pagina vindt u  de belangrijkste aandachtspunten. 

NEN 1010:2015

Op 1 januari 2017 is de norm NEN 1010:2015 bekrachtigd. Deze norm heeft een apart hoofdstuk met eisen aan een correcte en veilige PV-installatie (van het Engelse Photo Voltaic): zonnepanelen en bijbehorende omvormer, bekabeling en beveiligingen. Die eisen gaan over toegepaste materialen, diverse vormen van beveiliging, bevestigingen en aanduidingen (van onderdelen onder spanning).

U kunt de norm bestellen op: www.nen.nl

Materiaal met C E-markering

Volgens de NEN-norm moet al het montage- en constructiemateriaal een C E- markering hebben. Dat biedt de garantie dat het voldoet aan de normen van de Europese Commissie. Niet te verwarren met een CE- markering  (China Export)! Een van de verschillen is, dat in het Europese keurmerk de C en de E verder uit elkaar staan.

Vergelijk:

Treft een controlerende instantie een product aan dat ten onrechte een C E-markering draagt? Dan zijn verschillende maatregelen mogelijk. De instantie kan bijvoorbeeld eisen dat de fabrikant het product aanpast of het product van de markt haalt. Ernstige situaties kunnen zelfs leiden tot strafvervolging.

Documentatie

De installateur moet na de installatie de documentatie van de toegepaste materialen aan de klant overhandigen. Daarin kan het keuringsbedrijf later opzoeken of de materialen een C E-markering hebben en wat de productspecificaties zijn. De fabrikant van de omvormer kan daarin bijvoorbeeld aangeven welk type aardlekschakelaar moet worden gebruikt: A of B? In de praktijk wordt vaak gekozen voor type A, omdat type B 6 x zo duur is. Ook kan de fabrikant een systeemverklaring hebben afgegeven. Daarin staat dat de toegepaste omvormer door een defect nooit meer dan 6mA foutstroom kan gaan leveren.

Elektracheck zonnepanelen

Als u al zonnepanelen heeft liggen, doet u er verstandig aan de PV-installatie zeker eens in de drie jaar te laten keuren. Bij een keuring worden onder andere de isolatieweerstand, de aardleidingweerstand en de kortsluitstroom gemeten en beproefd. Bij een uitgebreide inspectie wordt ook gekeken naar de capaciteit, de windbelasting en het rendement van de PV-installatie en vindt er thermografisch onderzoek plaats van de panelen en de omvormers.