meneer staat voor de keuze of hij een bv of eenmanszaak gaat voeren

Welke rechtsvorm past het best bij u: bv of eenmanszaak?

Een eenmanszaak of vof omzetten in een bv, is dat voor u een verstandige stap? In dit artikel kunt u lezen welke overwegingen daarbij van belang zijn. Op basis van die kennis, kunt u een weloverwogen keus maken.

Waarom eenmanszaak omzetten in bv?

Behalve financiële redenen, zijn er ook nog andere motieven denkbaar om een eenmanszaak of vennootschap onder firma om te zetten in een bv. Zoals:

Reden 1: beperking aansprakelijkheid

Hoewel u aansprakelijkheid in het algemeen met een verzekering kunt afvangen, kunnen conflicten met opdrachtgevers ertoe leiden dat een verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheidstelling niet dekt. Afhankelijk van de gekozen rechtsvorm van uw onderneming, reiken de consequenties van de aansprakelijkheidsstelling tot aan het privévermogen of zelfs tot en met uw privévermogen.

Wanneer u een onderneming heeft die is ondergebracht in een aparte rechtsvorm (zoals een bv), wordt de aansprakelijkheid tot dit lichaam beperkt. Als u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft, bent u zowel met het vermogen van de onderneming als met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele (schade)claims.

Reden 2: uitstraling naar binnen (en naar buiten!)

Dit motief spreekt waarschijnlijk het meest tot de verbeelding. Wanneer u een bv opricht, mag u uzelf benoemen tot ‘statutair directeur’. Deze titel brengt voor veel mensen een vorm van autoriteit en daarmee een zekere uitstraling met zich mee. Dat kan in sommige situaties ook andere positieve consequenties hebben, zoals een voordeliger prijsstelling van financiële diensten. Er wordt psychologisch nu eenmaal meer waarde en een hogere continuïteitsgarantie aan een bv toegekend, waardoor een lager risico wordt verondersteld.

Bij het aangaan van aanbestedingsprojecten bijvoorbeeld kijkt de aanbestedende partij vaak naar de rechtsvorm van de onderneming. In de praktijk blijkt (nog steeds) dat het hebben van een bv meer vertrouwen wekt dan het hebben van een éénmanszaak. Er wordt sneller aangenomen dat de aanbestedingspartij een serieuzere partij is.

Reden 3: eenvoudiger en voordeliger opvolging regelen

Er komt voor iedere ondernemer onherroepelijk een moment waarop hij moet stoppen met werken. Dit besluit kan komen op een door de ondernemer zelf bepaald moment of op een onverwacht moment, opgelegd door Moeder Natuur. In het eerste geval kan hij rekening houden met een eventuele opvolging van de onderneming.

De rechtsvorm van een onderneming bepaalt de complexiteit van opvolging. Als u de opvolging van een eenmanszaak of vennootschap onder firma moet regelen, gaat dat doorgaans gepaard met veel meer handelingen dan bij een bv: nóg een voordeel van het hebben van een bv. Bij een bv zijn er bovendien belastingvrijstellingen beschikbaar om de onderneming voor te bereiden op de feitelijke opvolging, bijvoorbeeld door de bv op te delen in meerdere bv’s. NB: om alle fiscale voordelen optimaal te benutten, kan dit (opvolgings)traject soms een aantal jaar (lees: ‘belastingtermijnen’) duren. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel.

Checklist: éénmanszaak of bv?

Twijfelt u tussen een bv of eenmanszaak/vof? Vraagt u zich dan het volgende af:

 • Loopt u het risico om voor (schade)claims privé aansprakelijk te worden gesteld?
 • Is het in uw branche beter voor uw imago een bv te hebben dan een eenmanszaak? Bijvoorbeeld bij aanbestedingen?
 • Vindt u dat ‘directeur (-grootaandeelhouder)’ beter op uw visitekaartje staat dan ‘eigenaar’?
 • Stijgt uw onderneming hoger in (internationaal) aanzien met het hebben van een bv?
 • Wilt u gebruikmaken van de voordelen uit internationale verdragen voor winstallocatie?
 • Wilt u gaan emigreren zonder dat u direct hoeft af te rekenen over in eigen beheer opgebouwd vermogen?
 • Heeft u een (klein) vermogen opgebouwd in uw onderneming en wilt u dat (op termijn) inzetten als pensioenvoorziening of hypotheek in eigen beheer?

Iedere vraag die u met ‘ja’ beantwoordt, is een reden erbij om voor een bv te kiezen. Andersom geldt vanzelfsprekend ook.

Waar u verder aan moet denken

Bedenk verder:

 • Wilt u geld oppotten in uw onderneming (als werkkapitaal)? Dan is het vanaf een winst vanaf € 200.000 interessant om een bv op te richten.
 • Wilt u juist geld uit de onderneming halen (dus niet als werkkapitaal oppotten)? Dan is het vanaf een winst vanaf € 150.000 interessant om een bv op te richten.
 • Heeft u (nog) geen vermogen in uw onderneming opgebouwd? Dan is het verstandig om aansprakelijkheidsrisico’s voor uw privévermogen uit te sluiten door een bv op te richten.
 • Bent u van plan om uw onderneming te verkopen? Als u een bv heeft, hoeft er maar één overdrachtsdocument getekend te worden voor alle tot de onderneming behorende spullen. De verkoop van een bv is dus maar één rechtshandeling én u bent flexibeler om met gedeelten van uw onderneming te schuiven c.q. deze te verkopen.

Deze informatie wordt u aangeboden door Koppel Belastingadviseurs