Verklein financiele risico’s na schade met een taxatierapport

Na schade aan uw bedrijf wilt u zo snel mogelijk weer verder. In de praktijk blijkt echter dat het proces om uw schade te regelen ernstige vertragingen oploopt, als u niet over een geldig taxatierapport beschikt. Door de waarde van uw bedrijf te laten taxeren, verkleint u het risico dat u na schade uw onderneming niet snel weer op oude voet kunt voortzetten.

Waarom heeft u een taxatierapport nodig?

Een taxatie van uw bedrijfsinventaris en gebouw vormt een essentiële aanvulling op uw verzekering. Het taxatierapport verschaft u de zekerheid dat u in geval van schade ook werkelijk schadeloos wordt gesteld en uw bedrijfsactiviteiten kunt voortzetten. Met een taxatie voorkomt u onderverzekering, bevordert u een vlotte schaderegeling en weet u dat u premie betaalt over de juiste waarden.

Schakel een erkend bureau in

Een taxatie kunt u het beste laten uitvoeren door een erkend bureau. Dit zorgt voor een vakkundig waardeoordeel van uw eigendommen. Op deze manier loopt u niet het risico dat uw verzekerde eigendommen ondergewaardeerd of overgewaardeerd worden.

Op basis van nieuwwaarde

Een deskundig opgesteld taxatierapport, is gebaseerd op Vaste Taxatie conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. Hierop is ‘dwingend recht’ van toepassing: dit betekent dat verzekerde en verzekeraar akkoord gaan met vooraf vastgestelde waarden. Met andere woorden: het taxatierapport zorgt dat u bij schade op basis van nieuwwaarde – en niet op basis van dagwaarde – krijgt uitgekeerd.

Voordelen taxatierapport

Een taxatierapport zorgt niet alleen voor een snelle schadeafwikkeling, het verkleint bovendien uw financiële risico’s na schade:

  • Het rapport biedt u een overzichtelijke opsomming en waardering van de verzekerde eigendommen.
  • De vastgestelde waarde geeft na schade aan welk bedrag nodig is om inventaris die verloren is gegaan en machines te vervangen, met behoud van kwaliteit. Het taxatierapport is dus een belangrijk onderdeel van uw continuïteitsplan.
  • Er is geen discussie over de getaxeerde waarde; de waarde in het rapport is bindend.
  • De verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering gedurende de geldigheidsduur van het taxatierapport.
  • Bij schade vindt geen verrekening plaats op basis van ouderdom, afschrijving en/of slijtage.

Dit alles draagt uiteindelijk bij aan de continuïteit van uw onderneming.

Onderdeel van polis

Het taxatierapport wordt onderdeel van de polis. Als waarderingsgrondslag geldt voor de gebouwen de herbouwwaarde en voor de inventaris en machines de nieuwwaarde of vervangingswaarde.

En om te voorkomen dat u bij schade een taxatierapport blijkt te hebben dat niet meer geldig is, wordt u ruim vóór de vervaldatum van het taxatierapport benaderd voor een hertaxatie.

Wilt u meer weten over de noodzaak van een taxatierapport? Kijk dan eens op: www.taxatie-rapport.com