Auto die voorzichtig door de regen en sneeuw rijdt om schade te voorkomen

Hoe voorkomt u schade door regen of sneeuw?

Zware regen- of sneeuwbuien komen in Nederland steeds vaker voor. Die kunnen tot omvangrijke schade leiden aan uw bedrijfspand, installaties, machines en apparatuur. Maar er is ook het risico dat uw medewerkers gewond raken. In dit artikel leest u welke maatregelen u vooraf kunt nemen om de schade door zware regen- en sneeuwbuien te beperken.

Wat is een weeralarm?

Als er een flinke regen- of sneeuwbui op komst is, geeft het KNMI een weeralarm uit. De aard van de dreiging wordt aangegeven met een kleurcode: code rood als de bui aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Code oranje geldt voor een waarschuwing voor extreem weer. Code geel geldt als waarschuwing voor gevaarlijk weer. Op de website van het KNMI vindt u een uitgebreide toelichting op deze waarschuwingssystematiek.

Welke risico’s brengen regen en sneeuw mee?

De gevolgen van een stevige regenbui of zware sneeuwval kunnen groot zijn. Bij sneeuw kunnen daken bezwijken door de druk van sneeuwhopen. Ook bij zware regenval kunnen daken doorzakken, waardoor er geen goede afvoer van het water meer mogelijk is. Als regen- of smeltwater naar binnen loopt – bijvoorbeeld doordat riolen het water niet snel genoeg kunnen afvoeren – kan dat tot grote waterschade leiden. Water kan dan onder deuren naar binnen stromen of het grondwater kan zodanig stijgen, dat het door de vloeren een gebouw binnendringt.

Hoe voorkomt u waterschade?

Wat kunt u doen om waterschade aan het gebouw te beperken? U kunt zorgen dat het water goed kan worden afgevoerd. Bijvoorbeeld via:

  • openingen in dakranden. Zorg dat een plat dak een lichte helling heeft, waardoor het water kan aflopen naar de openingen (afschot);

  • dakgoten waarvan de voorkant lager is dan de achterkant: stroomt de goot vol, dan kan het water aan de voorkant over de rand stromen;

  • noodafvoeren in regenpijpen: raakt het riool overbelast, dan kan deze ‘overstort’ het water afvoeren en voorkomen dat goten en daken overbelast raken.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. U kunt:

  • een systeem laten installeren dat een alarm afgeeft wanneer het dak doorbuigt.

  • een systeem laten aanleggen dat lekkage in vloeren en kelders detecteert.

Platte daken

Zorg bij een plat dak dat er een noodafvoersysteem is in het dakvlak. Is er een groot dakvlak? Laat dan een constructeur een constructieberekening maken. Doe dat ook als u twijfelt over de draagkracht van de constructie. Wanneer de constructeur gebreken constateert, dan moet u deze laten verhelpen voordat het te laat is. In het Bouwbesluit staan regels over de sterkte van constructies en controle van de regenwaterbelasting die maximaal is toegestaan.

Wat kunt u doen bij waterschade aan het gebouw?

Lijdt u waterschade? Probeer die dan op onderstaande manieren te beperken.

  • Verwijder water dat naar binnen is gestroomd zo snel mogelijk. Schakel bij grote hoeveelheden water de brandweer in door 112 te bellen. Een ‘reconditioneringsbedrijf’ (ook wel ‘salvagebedrijf’ genoemd) kan u helpen de schade te beperken: dat heeft de specifieke kennis en apparatuur om gebouwen en goederen te drogen.

  • Sla goederen niet op de vloer op, maar in stellingen of op pallets.

  • Dreigt een dak te bezwijken? Probeer dan de sneeuw of het water te verwijderen. Of stut de draagconstructie; schakel als nodig een bouwbedrijf in. Dek bovendien kostbare bezittingen af voor het geval het misgaat.

  • Is een dak bezweken? Beoordeel dan in overleg met de brandweer of u de kostbare bezittingen veilig uit het pand kunt halen. Een reconditioneringsbedrijf kan ook voor opslag van uw bezittingen zorgen.