Hagel liggend in een grasland

Hoe voorkomt u schade door hagel?

Hagel kan veel schade veroorzaken aan uw bedrijfspand, voertuigen en andere zaken op het bedrijfsterrein. Vooral in de zomer kunnen hagelstenen enkele centimeters groot worden en dan veel schade aanrichten. Hagel kan verder waterschade veroorzaken, maar ook tot hoge saneringskosten leiden. Bijvoorbeeld wanneer er asbest vrijkomt uit golfplaten op het dak. In dit artikel kunt u lezen welke maatregelen u vooraf kunt nemen om de schade te beperken.

Wat is een weeralarm?

Hagelbuien komen niet alleen in de winter voor, maar ook in andere jaargetijden, zelfs in de zomer. Als er een flinke hagelbui op komst is geeft het KNMI een weeralarm uit. De aard van de dreiging wordt aangegeven met een kleurcode: code rood als de bui aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Code oranje geldt voor een waarschuwing voor extreem weer. Code geel geldt als een waarschuwing voor gevaarlijk weer. Op de website van het KNMI vindt u een uitgebreide toelichting op deze waarschuwingssystematiek.

Welke schade kan hagel veroorzaken?

Veel bedrijfspanden hebben glazen gevels, lichtkoepels, golfplaten en/of zonnepanelen. Deze zijn vaak slecht bestand tegen hagelinslag. Dak- en gevelplaten van kunststof, maar ook andere (niet-metalen) materialen, worden in de loop der jaren poreuzer, waardoor de kans op schade door hagel sterk toeneemt. Verder kan hagel het gebouw binnendringen en daar smelten en waterschade veroorzaken. Bestaat het dak uit asbesthoudende golfplaten? Dan kan er asbest vrijkomen. Voertuigen kunnen ernstig beschadigd raken door hagel.

Hoe voorkomt u hagelschade?

Wat kunt u doen om schade door hagel te beperken?

  • Kies voor beschermlagen: kies bij nieuwbouw voor materialen die een hogere weerstand tegen hagel hebben, zoals gelaagd glas en kunststoffen met een beschermcoating.

  • Vervang kunststof lichtkoepels voor ze verouderen: zo kunt u veel schade voorkomen.

  • Vervang asbesthoudende platen: doe dat als het u uitkomt en wacht niet tot u dat moet doen omdat er schade aan is. Dat kan veel meer kosten, bijvoorbeeld door bedrijfsstilstand of hoge saneringskosten.

  • Laat geen kostbare eigendommen onbeschermd buiten staan.

Bent u ondernemer in de glasbouw? Op de pagina Extreem weer vindt u preventietips om uw kassen te beschermen tegen hagel.