Hoe beperkt u stormschade?

Een storm kan veel overlast en schade aan uw bedrijf veroorzaken. Niet alleen aan het gebouw, maar ook bijvoorbeeld aan voertuigen. Daarnaast kunnen uw mensen gewond raken. In sommige gevallen kan storm zelfs uw hele bedrijf stilleggen. Storm kunt u niet voorkomen. In dit artikel leest u welke maatregelen u vooraf kunt nemen om stormschade te beperken.

Wat is een weeralarm?

Als er een flinke storm op komst is (windkracht 9 of meer) geeft het KNMI een weeralarm uit. De aard van de dreiging wordt aangegeven met een kleurcode: code rood als de storm aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Code oranje geldt voor een waarschuwing voor extreem weer. Code geel geldt als een waarschuwing voor gevaarlijk weer. Op de website van het KNMI vindt u een uitgebreide toelichting op deze waarschuwingssystematiek.

Overigens wordt de meeste schade veroorzaakt door windstoten: de periodes tijdens een storm waarin de windsnelheid kan oplopen tot boven de 100 kilometer per uur. Ook deze worden doorgaans vooraf aangekondigd via een weeralarm.

Wat kunt u vóór een storm doen?

Als de storm al in volle gang is, kunt u het beste geen risico’s nemen voor uw eigen veiligheid en binnen blijven. Als het weer het toelaat, maak dan vooraf een rondje om het bedrijfsgebouw. Omdat een storm doorgaans pas een dag van tevoren wordt aangekondigd, doet u er verstandig aan regelmatig een controlerondje te maken: dan heeft u ruim de tijd om noodzakelijke reparaties te (laten) verrichten.

Controleer of:

 • ramen en deuren goed afgesloten zijn;
 • zonneschermen, markiezen, rolluiken goed zijn bevestigd en opgerold, ingeklapt of gesloten zijn;
 • alle ruiten nog heel zijn: een kapotte ruit zal eerder sneuvelen. Rondvliegende scherven kunnen veel schade veroorzaken en vormen vooral een risico op verwondingen;
 • er geen oude of ongezonde bomen in de omgeving van het gebouw staan: verwijder rotte delen van bomen en snoei overhangende takken;
 • de schutting nog stevig staat: een schutting is een windvanger; vervang rotte onderdelen.
 • er geen losse goederen, materialen, tuinmeubilair buiten staan: sla ze binnen op of op een beschutte plek. Kan dat niet, maak ze dan goed vast, zodat ze niet kunnen wegwaaien;
 • het houtwerk goed onderhouden is; dat kan beter tegen een stootje dan rottend hout;
 • het metselwerk niet verzwakt is: kijk of er geen scheuren in zitten en of het voegwerk nog goed is.

Hoe sterk is het?

Laat bij nieuwbouw of verbouwing van uw gebouw of een constructie altijd vooraf een sterkteberekening maken. Dan weet u wat voor belasting de constructie aan moet kunnen.

Controleer het dak

Het dak is tijdens een storm een zwakke plek. Daarom is regelmatige controle noodzakelijk. Ook voor het dak geldt: doe de controle alleen als het weer en de omstandigheden dat toelaten. Zeker niet als de storm al in volle gang is. Controleer op het dak of:

 • dakpannen, nokvorsten, zonnepanelen en daklood niet losliggen of verschoven zijn. Waaien er weleens dakpannen van het dak? Zet de nieuwe pannen dan vast met pannenhaken;
 • de dakranden en daklagen goed vastzitten: daarmee voorkomt u dat de wind eronder slaat en het dak (of een deel ervan) eraf blaast;
 • de schoorsteen nog voldoende stevig is: controleer of er geen scheuren in zitten en dat het voegwerk goed is;
 • reclameborden, schotels, antennes, vlaggenmasten nog goed bevestigd zijn.

Controle plat dak

Heeft u een plat dak? Laat deze dan eens per jaar controleren door een deskundig bedrijf. U kunt voor een storm zelf controleren of:

 • het grind gelijkmatig over het dak is verspreid: meestal rolt grind weg uit de hoeken van het platte dak. Daardoor kan de wind de dakbedekking omhoog zuigen. Plaats in dat geval betonnen tegels in de hoeken. Voordat u dat doet, moet u wel advies inwinnen bij een deskundige: of het wel verantwoord is om het dak te verzwaren;
 • dakkoepels, zonnepanelen en golfplaten nog goed vastzitten. Door druk en zuiging van de wind gaan de bevestigingen weleens loszitten, waardoor u het risico loop dat ze loswaaien.

Controle rieten dak

Laat een rieten dak eens per jaar door een rietdekbedrijf controleren op zwakke plekken. Dat voorkomt niet alleen stormschade, maar zorgt er ook voor dat uw dak langer meegaat.

Wat kunt u doen bij stormschade?

Schakel bij grote stormschade de brandweer in door 112 te bellen. Als de schade heel groot is, schakelt de brandweer een ‘salvagebedrijf’ in: een bedrijf dat u helpt om de schade zo veel mogelijk te beperken. In overleg met de brandweer beoordeelt het salvagebedrijf of het op een veilige manier kostbare bezittingen uit het gebouw kan verwijderen en bij een reconditioneringsbedrijf kan stallen. Zo’n bedrijf heeft de specifieke kennis en apparatuur om gebouwen en goederen schoon te maken.

Vervanging kapotte ruiten

Heeft u veel ruiten in het gebouw? Sla dan reserveruiten in de juiste maat in. Zo kunt u kapot glas snel (laten) vervangen en grotere schade voorkomen. Houd wel rekening met uw eigen veiligheid. Een ruit kan bij veel wind makkelijk breken en vangt veel wind, zodat u kunt omwaaien. Bij een kapotte ruit kunt u dan ook beter een glasherstelbedrijf inschakelen; die zijn meestal 24 uur per dag bereikbaar.