Het toetsenbord van een inbraakmeldsysteem in een trappengang

Waaraan voldoet een goed inbraakmeldsysteem?

Een goed functionerend inbraakmeldsysteem voorkomt dat inbrekers ongemerkt hun slag kunnen slaan. Zelfs wanneer er weinig waardevolle spullen in uw bedrijf aanwezig zijn, is het raadzaam een meldsysteem te laten installeren. Dat voorkomt schade door braak, maar ook brandstichting. Het risico op schade door inbraak voor het ene bedrijf groter dan voor het andere. Kies daarom voor een installatie, en wijze van opvolging, die past bij uw bedrijfsvoering.

Hoe werkt een inbraakmeldsysteem?

Een inbraakmeldsysteem bestaat uit een aantal melders en een centrale. Als het systeem bewegingsmelders heeft, registreert het na inschakeling verplaatsingen in het gebouw. Dat gebeurt door bijvoorbeeld melders op de toegangsdeuren. Wordt een melder geactiveerd? Dan zorgt een centrale besturingskast dat de melding wordt doorgestuurd naar een particuliere bewakingsdienst of een telefoon.

Wat bepaalt uw keuze?

De keuze van een inbraakmeldsysteem hangt af van de aantrekkelijkheid en waarde van wat er in uw bedrijf aanwezig is, en van hoe en waar die spullen zijn opgeslagen. Een betonfabriek loopt bijvoorbeeld een heel ander inbraakrisico dan een opslagloods met laptops. De fabriek loopt kans op een inbraak door een onvoorbereide inbreker die op goed geluk een pand ingaat. Dit type dader werkt vaak met eenvoudig gereedschap, waardoor een eenvoudig inbraakmeldsysteem volstaat. In het voorbeeld van de opslag van laptops is de kans op een voorbereide inbraak groot. De eisen aan de beveiligingsmaatregelen – en dus ook aan de inbraakdetectie – zijn in dat geval veel strenger.

Bepaal de aantrekkelijkheid en waarde

U kunt inbraakrisico’s inschatten aan de hand van de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI). Onderdeel van de VRKI is een lijst met zogenoemde ‘attractieve zaken’. Op deze lijst staan veelvoorkomende goederen met daarbij de vermelding of deze laag, middel, hoog of zeer hoog aantrekkelijk zijn voor inbrekers. De score is verder afhankelijk van het feit of de goederen in gebruik zijn, in een winkel of showroom liggen of in een magazijn. Het is ook voor u verstandig om met de VRKI de waarde en aantrekkelijkheid van uw goederen vast te stellen. Als u weet in welke risicoklasse uw bedrijf valt, kunt u ook bepalen welk soort inbraakmeldsysteem u nodig heeft.

Invloed risicoklasse op keuze meldsysteem

Hoe hoger de risicoklasse, hoe zwaarder de eisen aan het inbraakmeldsysteem. De volgende factoren bepalen de kwaliteit van het systeem:

  • Aanwezigheid van ‘maskeerbeveiligde’ melders: in publiek toegankelijke ruimtes is een systeem met maskeerbeveiligde melders belangrijk. Deze melders zijn beveiligd tegen sabotage. Wanneer de melder bijvoorbeeld overdag wordt afgeplakt, zal dit bij inschakeling van het systeem worden gemeld.
  • De wijze van doormelding: bij een doormelding (of ‘stil alarm’) verstuurt de inbraakcentrale een melding naar de meldkamer van een Particuliere Alarm Centrale (PAC). Dat gebeurt via een telefoonlijn (AL1), maar steeds vaker via IP (internet). Bij hoge-risico-installaties, zoals juweliers, wordt een bewaakte lijn (AL2) gebruikt.
  • Het moment van detectie: vanaf risicoklasse 3 kan worden geëist dat detectie plaatsvindt vanaf de  buitenkant van het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door trildetectie op gevels en ramen of via camera’s: de beelden kunnen vanuit een meldkamer worden bekeken.
  • Opvolging: de risicoklasse-indeling bepaalt ook de wijze van opvolging. De melding kan door eigen mensen worden opgevolgd, maar soms wordt een particuliere bewakingsdienst (aangevuld met politieopvolging) vereist. Voor opvolging door de politie is verificatie (bevestiging) van de inbraak vereist. Dit kan menselijke verificatie zijn (u stelt vast dat er is ingebroken), maar ook technische verificatie, zoals bevestiging van de inbraak door camerabeelden of een andersoortige detectie.

Waar moet u op letten bij de aanleg van een meldsysteem?

Let bij de aanleg van een inbraakmeldsysteem op de volgende zaken:

  • Risico-inschatting: maak vooraf een risico-inschatting van het te beveiligingen gebouw om uw keuze van het soort systeem te kunnen bepalen.
  • Deskundige installateur: ontwerp en aanleg van het systeem moet door een deskundige partij worden gedaan. De installateur moet BORG- of VEB-gecertificeerd zijn en moet de installatie jaarlijks onderhouden.
  • Melding: het alarm moet worden doorgemeld naar een permanent bewaakte meldkamer: een Particuliere Alarm Centrale (PAC).
  • Opvolging: de alarmmelding moet worden opgevolgd, dat wil zeggen: er moet iemand worden ingeschakeld die bij het gebouw gaat kijken of er sprake is van een inbraak.

Meer informatie over inbraakmeldsystemen vindt u op: www.veiligondernemenbeginthier.nl