Technisch inspecteur die bouwkundige maatregelen tegen inbraak inspecteert

Organisatorische maatregelen om inbraak te voorkomen

Organisatorische maatregelen zijn misschien wel de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om de kans op inbraak te verkleinen. Het gaat hier om goede afspraken binnen uw bedrijf, over zaken als toegang en beveiliging. Organisatorische maatregelen kosten meestal geen geld, maar ze doen wel een beroep op de discipline van alle medewerkers. Welke organisatorische maatregelen kunt u in uw bedrijf nemen?

Sleutelbeheer

Als een dief een sleutel weet te bemachtigen, maakt u het hem wel heel gemakkelijk. U beperkt dit risico door gecertificeerde sleutels te gebruiken. Dat betekent een certificaat of een pasje nodig is om sleutels bij te laten maken. Bovendien registreert u zo wie er allemaal een sleutel hebben. Van belangrijke toegangsdeuren mag slechts een beperkt aantal sleutels in omloop zijn. Zorg ook dat er geen sleutels liggen op plaatsen waar een inbreker ze verwacht. Maak uw medewerkers medeverantwoordelijk door een sleutelcontract met ze af te sluiten. Een voorbeeldcontract vindt u op de website over veilig ondernemen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Huisregels en discipline

Hoe compleet de technische beveiliging ook is, u heeft er niets aan als er een gebrek aan discipline is of als er geen sluitende huisregels zijn. Huisregels moeten antwoord geven op vragen als: Wie mag waar komen? En: Wanneer mag wie ergens komen? Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk? Waar en hoe worden ze opgeborgen? Wat is moeilijk vervangbaar en moet u daarom veilig opbergen voor brand en dieven? De huisregels gelden voor personeelsleden, maar ook voor tijdelijke krachten, leveranciers en bezoekers.

Stel een sluitronde in

Een sluitronde na werktijd is om verschillende redenen aan te raden. Bijvoorbeeld om een brandgevaarlijke situatie op te merken, apparaten uit te zetten, ramen en deuren te sluiten en gereedschappen op te bergen. Let er daarbij ook op dat de ramen zo mogelijk zijn geblindeerd en alle aantrekkelijke goederen uit het zicht staan. Maak goede afspraken over wie hiervoor verantwoordelijk is en wat diegene precies controleert.

Vermijd vaste tijden

Inbrekers houden van regelmaat – vaste tijden voor een geldtransport, sluitronde, geld tellen, de kluis openen… Probeer zulke routines daarom te vermijden. Een inbraak is vaak succesvol omdat inbrekers bij hun voorbereiding zulke gewoontes hebben leren kennen. Dat is ook de reden dat ze juist inbreken op een moment dat er veel geld is, of een maximale voorraad.

Beveiligingsverlichting

Een inbreker laat zich niet graag zien. Daarom werkt beveiligingsverlichting goed, bijvoorbeeld op het terrein of langs de buitenkant van het gebouw. Maar dat werkt natuurlijk alleen in een omgeving waarin de inbreker ook echt kans loopt om ontdekt te worden. De verlichting moet in een slagvaste behuizing zitten en moet automatisch in- en uitschakelen. Het verlichtingsniveau moet ten minste 5 lux zijn. Dat geldt zeker bij deuren, ramen en plaatsen waar een inbreker makkelijk kan klimmen. U kunt ook zogeheten schrikverlichting aanbrengen. Dat is verlichting die wordt ingeschakeld door een bewegingsdetector.

Particuliere bewakingsdienst

Het komt steeds vaker voor dat particuliere beveiligingsbedrijven bedrijventerreinen bewaken. De cijfers laten zien dat dit effectief is. U kunt professionele bedrijven naar wens inschakelen voor bijvoorbeeld observatie, controle, sleutelronden en contacten met de politie. Bijkomend voordeel is dat u en uw personeel op deze manier zelf geen risico lopen.

Verander toegangscodes regelmatig

In de meeste gevallen moet u een alarmsysteem met een code in- of uitschakelen. In de praktijk blijkt dat bedrijven deze codes zelden of nooit veranderen. Toch is het nodig om dat regelmatig te doen. Bijvoorbeeld als het aantal gebruikers van de code toeneemt, een personeelslid vertrekt of iemand een papiertje met de code heeft verloren. Alarmsystemen met elektronische sleutels bieden een veilige oplossing voor dit probleem.

Geordend gebouw en terrein

De uitstraling van het terrein of gebouw bepaalt in hoge mate de kans op een inbraak. In het algemeen geldt: een overzichtelijk en goed onderhouden terrein wekt de indruk van een deugdelijke bedrijfshuishouding, waarin de preventie goed is geregeld. Bovendien vallen op een geordend en opgeruimd terrein onvolkomenheden en onregelmatigheden eerder op. Andersom trekt een rommelige situatie niet alleen inbrekers aan, maar kan die ook aanzetten tot vandalisme. Controleer daarom tijdens de dagelijkse sluitronde het gebouw en de directe omgeving ook op dit punt.

Tijdelijke risicosituaties signaleren

Door bepaalde omstandigheden kan het risico tijdelijk hoger zijn. Een verhuizing of verbouwing kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd inbraakrisico. Dat geldt ook voor veranderingen in de organisatie of een interne verhuizing. Het is in die gevallen mogelijk om op plaatsen te komen, die normaal niet toegankelijk zijn; iets wat vooral inbrekers interessant vinden. Dikwijls is het alarmsysteem nog niet aangepast aan de tijdelijke situatie, of liggen aantrekkelijke goederen niet op hun vaste plaats. Het is daarom heel belangrijk om de beveiliging direct aan te passen aan deze tijdelijke, kwetsbare situatie.

Sociale controle

Maak afspraken met naastgelegen bedrijven of omwonenden over sociale controle van elkaars gebouwen. Bedrijven op bedrijventerreinen organiseren de bewaking steeds vaker in samenwerking met gemeente en politie.

Zijn er opklimmogelijkheden?

Bied inbrekers geen mogelijkheden om tegen het gebouw op te klimmen, bijvoorbeeld om een raam op de tweede verdieping te bereiken. Inbrekers gebruiken namelijk van alles om binnen te komen via dakramen, ramen op een verdieping of balkondeuren. Handige hulpjes voor hen zijn: een afvalcontainer, een afdak, een stapel pallets, de afdekkap van een zonnescherm, een regenpijp of zelfs een ladder. U kunt een regenpijp voorzien van getande beugels en een muurtje van een overklimbeveiliging. Zet alle verplaatsbare zaken bij de sluitronde binnen. Of, als dat niet kan, veranker ze op een veilige afstand van het gebouw. Vergeet hierbij ook tijdelijk voorzieningen, zoals de steiger van de schilder, niet.

Overzichtelijk terrein

Bij de aanleg en het onderhoud van het bedrijventerrein en de beplanting rondom het gebouw moet u erop letten dat alles overzichtelijk blijft. Voorkom dat een inbreker zich kan verschuilen achter begroeiing en ongezien kan inbreken. Snoei regelmatig de begroeiing om het gebouw; zorg dat die niet hoger wordt dan 1 meter.

Wilt u meer weten over hoe u het risico op inbraak kunt verkleinen? Kijk dan eens op

www.veiligondernemenbeginthier.nl of op

www.cibv.nl/certificatie-beveiliging/borg-inbraakbeveiliging