Mistgenerator goed middel tegen overvallen

Overvallen of snelkraken zijn zeer vernielende en vaak ook gewelddadige diefstalmethodes. Niet alleen de is de schade aan de winkel groot, maar ook de emotionele schade die uw winkelpersoneel oploopt, is vaak zeer groot en dikwijls blijvend. Een mistgenerator is een goede manier om deze risico’s tot vrijwel nul terug te brengen.

Wat is mistbeveiliging?

Een mistgenerator treedt in werking op het moment dat het inbraakalarm afgaat: door detectie of wanneer iemand op een knop drukt. De nieuwe generatie mistmachines vullen een kamer, winkel of kantoor binnen 10 seconden volledig met mist. Daardoor wordt het zicht van de overvallers tot circa 30 centimeter beperkt, die daardoor direct vluchten. De mist is kleurloos en laat nadat hij is opgetrokken geen reststof of sporen na en is niet brandbaar. Door de generator in de ruimte(s) te plaatsen met de meest waardevolle bezittingen, kan de diefstalschade effectief worden beperkt.

Bij welke diefstalmethodes?

De laatste jaren maken criminelen steeds vaker gebruik van een snelkraak, zoals een plof- of ramkraak. Bij een plofkraak worden explosieven tot ontploffing gebracht om een (kluis)deur te openen. Bij een ramkraak gebruiken de overvallers een voertuig om een muur, deur of pui te rammen. Juist bij dit soort inbraakmethodes is een mistgenerator heel effectief. Maar ook bij ‘gewone’ overvallen, is mist een prima en vooral geweldloze beveiliging.

Geweldloze beveiliging

Bij een overval op momenten dat de winkel of het kantoor geopend is – dus wanneer er mensen aanwezig zijn – blijkt in 50% van de gevallen geweld gebruikt te worden. Overvallers die niet direct hun zin krijgen, worden dan nogal eens gewelddadig. Ook winkeleigenaren zijn vaak geneigd om hun winkel en personeel te verdedigen, soms met gebruik van (vaak illegale) wapens. Doordat de mist heel snel op de overvallers afkomt (vanuit de winkel) kunnen de overvallers geen geweld gebruiken. In 100% van de gevallen kiezen ze direct het hazenpad.

Preventieve werking

Daarnaast blijken mistgeneratoren ook een goede preventieve werking te hebben. Als duidelijk is aangegeven dat er een mistinstallatie aanwezig is, verlaagt dat het inbraakrisico al aanzienlijk. Bij benzinestations van Shell die zijn voorzien van een mistgenerator, bleek het aantal pogingen tot braak of overval met 95% teruggelopen. Het aantal geslaagde kraken was met 100% afgenomen. Met andere woorden: de 5% van de overvallers die ondanks de waarschuwing een poging waagden, moesten zonder buit vluchten. Niet voor niets raden verzekeraars een mistgenerator aan als effectief alternatief voor rolluiken.

Goede installatie en onderhoud

Zoals voor iedere inbraakbeveiliging, is ook bij mistgeneratoren een goede installatie en regelmatige controle van het systeem een vereiste voor een gegarandeerde werking. Wanneer u besluit een mistbeveiligingsinstallatie te laten plaatsen, doet u er goed aan zich te verdiepen in eventuele subsidieregelingen voor mistbeveiliging.

Wilt u meer weten over hoe u met een mistgenerator het risico op inbraak of overval kunt verkleinen?

Kijk dan eens op www.mistbeveiliging.nl