Autodief laat auto alarm afgaan door slot te forceren met een schroevendraaier

Laat uw auto-alarmsysteem certificeren

Helaas worden in Nederland nog steeds veel auto’s gestolen. Vooral mooie, nieuwe leaseauto’s zijn een gewilde prooi. Uit onderzoek blijkt dat auto’s met een gecertificeerd beveiligingssysteem 74% minder vaak gestolen worden en dat 62% van de beveiligde voertuigen vaker wordt teruggevonden dan auto’s zonder. Verzekeringsmaatschappijen stellen daarom steeds vaker de eis dat uw (bedrijfs)auto moet zijn beveiligd door een deugdelijk beveiligingssysteem, voorzien van een Kiwa SCM-certificaat. In dit artikel leest u  hoe u de nodige certificaten voor uw bedrijfsautoverzekering kunt krijgen.

Wat is Kiwa SCM?

Kiwa SCM is een onafhankelijke certificeringsorganisatie die samenwerkt met een aantal instanties zoals Stichting VbV (Verzekeraarsbureau Voertuigcriminaliteit), de Nationale Politie en ANWB en BOVAG. Samen willen ze het aantal diefstallen van en uit voertuigen terug dringen en het percentage teruggevonden voertuigen verhogen. Een goedgekeurd alarmsysteem mag dan ook alleen maar worden ingebouwd door een Kiwa SCM-gecertificeerd inbouwstation. Dat zijn er in Nederland ruim 3000. Na goedkeuring, krijgt u van het gecertificeerde inbouwbedrijf een certificaat voor het ingebouwde systeem.

Al ingebouwd?

Beveiligingssystemen kun je onderverdelen in twee soorten: de af-fabriekssystemen en de after-marketsystemen. Een af-fabriekssysteem houdt in dat het beveiligingssysteem al in het voertuig zit als het de fabriek uitkomt. Een after-marketsysteem is een beveiligingssysteem dat achteraf in het voertuig ingebouwd wordt. In beide gevallen wordt er pas een certificaat uitgegeven als een erkend inbouwbedrijf de werking van het systeem heeft gecontroleerd en goedgekeurd en als het systeem is geregistreerd bij Kiwa SCM. Of het systeem in uw auto al is geregistreerd, kunt u zelf eenvoudig controleren met een kentekencheck op de website van Kiwa SCM.

Nieuwe klassenindeling

Verder is er een onderscheid tussen ‘gewone’ beveiligingssystemen (ter voorkoming van diefstal) en opsporingssystemen (waarmee de auto na diefstal kan worden teruggevonden – ook wel ‘voertuigvolgsysteem’ genoemd). Beveiligingssystemen variëren van een startonderbreker (voorheen klasse 1) tot een alarmsysteem met startonderbreker, omtrek-, interieur-en hellingshoekdetectie, optische signalering (lampen gaan knipperen) en noodstroomsirene (voorheen klasse 3). Een overzicht van de nieuwe klassenindeling vindt u op de website van Kiwa SCM.

Opsporing na diefstal

Uw auto is nog beter beveiligd met een voertuigvolgsysteem: deze geeft de locatie van een gestolen voertuig door aan een Particuliere Alarm Centrale (PAC). De alarmcentrale heeft direct contact met de politie, zodat zij het voertuig kunnen aanhouden. Het heeft alleen zin om uw auto te beveiligen met een voertuigvolgsysteem, als deze is voorzien van een goedgekeurde startblokkering. Daarom kunt u alleen een voertuigvolgcertificaat krijgen als u een Kiwa SCM goedgekeurde startblokkering of hoger heeft. U moet dus eerst de basisbeveiliging laten certificeren voordat een voertuigvolgcertificaat kan worden aangemeld op uw auto.

Uw auto(’s) gecertificeerd?

Als de inbouwer een beveiligingssysteem goedkeurt en certificeert, plakt hij de herkenbare Kiwa SCM/VbV-sticker op een raam van het voertuig. Hierdoor zien potentiële dieven dat de auto is voorzien van een goedgekeurd systeem en zullen daarom het voertuig eerder laten staan. Als u niet zeker weet of er een Kiwa SCM-certificaat is afgegeven op uw voertuig, kunt u de kentekencheck doen. U ziet dan meteen of uw certificaat nog geldig is, en zo ja, tot wanneer. Certificaten voor personenauto’s en motorfietsen hebben een geldigheidsduur van 36 maanden na afgifte. Hierna moet u het beveiligingssysteem elke 12 maanden laten keuren door een Kiwa SCM-erkend inbouwstation.

Apart keuringsvoorschrift bedrijfsvoertuigen

De diefstalrisico’s voor een truck met lading zijn totaal anders dan die voor een personenauto. Dit betekent dat de beveiligingsmaatregelen moeten zijn afgestemd op de te verwachten diefstalmethode. Daarom is er speciaal voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen een apart keuringsvoorschrift gemaakt, met een aparte klassenindeling voor de beveiliging. Ook die vindt u op de website van Kiwa SCM.