Mannelijke overvaller die onder bedreiging van een pistool een overval pleegt

Hoe voorkomt u een overval?

Iedere plek waar veel cash geld of waardevolle spullen aanwezig is, is een mogelijk doelwit voor overvallers. Dus ook uw bedrijf! Politie en justitie hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de strijd tegen overvallen. Maar u kunt als ondernemer het risico op een overval zelf ook al flink verlagen. Want een overval leidt niet alleen tot materiële en financiële schade, vooral de emotionele schade is vaak groot en soms zelfs onherstelbaar.

Zorg dat er weinig valt te halen

Overvallers kiezen doorgaans voor een doelwit dat veel buit oplevert, met een zo klein mogelijk risico gepakt te worden. U kunt de buit beperken door:

 • voor afroomkluizen te zorgen. Hierin kunnen grote biljetten direct worden weggeborgen;
 • de kluis op tijdvertraging te zetten. Vergeet niet ook cashboxen op slot te doen en op alarm te zetten;
 • niet te koop te lopen met omzetcijfers en beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld tijdens een feestje);
 • geld niet onnodig in het zicht te leggen en volle, slordige kassalades te voorkomen;
 • cadeau- en waardebonnen uit het zicht op te bergen (dus niet op de toonbank);
 • pinbetalingen te stimuleren, zodat er minder contant geld in de kassa ligt.

Nodig overvallers niet uit

Als u zorgt voor een goede beveiliging, is uw bedrijf al veel minder aantrekkelijk voor overvallers. U kunt uw zaak beveiligen door:

 • te zorgen voor een goede verlichting, niet alleen in uw zaak maar ook bij de toegang;
 • diefstalgevoelige artikelen te beveiligen, bijvoorbeeld met tags, dummy’s, boxen of door waardevolle spullen alleen van achter de kassa te verkopen;
 • spiegels, camera’s en alarmknoppen te plaatsen. NB: deze vergroten alleen de veiligheid, als al uw personeel weet hoe ze ermee om moeten gaan;
 • duidelijk te maken dat er niets te halen valt: plak opvallende stickers op de deur en etalageruit met mededelingen als: ‘Kassa’s worden regelmatig afgeroomd’, ‘Kluissleutels niet aanwezig’, ‘Kluis met tijdvertraging’ en ‘Camerabeveiliging’;
 • geld te tellen in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers en op wisselende tijdstippen.

Zorg voor veilig geldtransport

Bedenk dat een overval niet alleen in uw bedrijf kan plaatsvinden, maar ook tijdens het geldtransport van en naar uw bedrijf. Neem daarom nooit geld mee naar huis. Als u dikwijls grote bedragen cash moet storten, overweeg dan professioneel geldtransport. Als u het geldtransport toch zelf doet, zorg dan dat er altijd iemand met u meegaat en voorkom een vast tijdstip, dag en route. Een patroon werkt overvallers in de hand.

Let op verdacht gedrag

Ziet u personen die meer dan een gewone belangstelling tonen voor de spullen in uw zaak? Meld dit dan direct aan de politie.

Instrueer uw personeel

Zorg dat er goede veiligheidsprocedures zijn, zodat iedereen weet wat ze moeten doen om een overval te voorkomen:

 • Maak duidelijke afspraken over het openen en sluiten van de zaak: open en sluit de zaak altijd met z’n tweeën. Doe bij binnenkomst meteen het licht aan, sluit de deur en maak een controleronde.
 • Zorg voor goede sleutelafspraken.
 • Informeer ook parttimers, invalkrachten en nieuwe medewerkers over de veiligheidsprocedures. Herhaal dit regelmatig.
 • Bespreek risicomomenten en -punten regelmatig met uw team, bijvoorbeeld elke maandagmorgen.
 • Laat uw medewerkers een training volgen.

Wat moet u doen als uw onderneming toch wordt overvallen?

Neem bij een overval geen enkel risico! Het is in het beste belang van uw veiligheid en die van uw personeel en klanten/bezoekers, dat u meewerkt met de overvallers. Handel volgens het RAAK-principe:

 1. Rustig blijven
 2. Accepteer de situatie; de overvaller is de baas
 3. Afgeven van goederen of geld
 4. Kijken zodat u een goed signalement kunt geven aan de politie

Na een overval

Zodra de overvallers weg zijn:

 • Belt u direct 1-1-2 en houd vervolgens de telefoon vrij.
 • Sluit u de deur en laat u niemand binnen.
 • Komt u nergens aan in verband met achtergelaten sporen.
 • Stelt u klanten en personeel gerust, vraag hun medewerking als getuige.
 • Laat u iedereen zo snel mogelijk opschrijven wat ze gezien en gehoord hebben.

Doe aangifte

Doe altijd aangifte van een overval bij de politie. Dit kan via het landelijk aangifteformulier, via telefoonnummer 0900-8844 of op het politiebureau. Hoe meer aangiftes er binnenkomen, hoe beter de politie overvallen kan voorkomen en hoe groter de kans dat de overvallers worden gepakt. Let erop dat u op het aangifteformulier nooit uw privéadres invult, maar dat van de winkel of het hoofdkantoor. Aarzel niet om Slachtofferhulp in te schakelen voor uzelf en uw medewerkers.

Meer tips, trainingen en handige hulpmiddelen om een overal op uw bedrijf te voorkomen vindt u op: www.veiligondernemenbeginthier.nl

Deze informatie wordt u aangeboden door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) een onafhankelijke en door de overheid gesubsidieerde stichting.