werknemer aan het lassen tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden

Het brandrisico van reparatiewerkzaamheden

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn vaker dan u denkt de oorzaak van brand. Denk aan lassen, slijpen, solderen, snijden, afbranden van verf of dakdekken. Deze werkzaamheden zijn de afgelopen jaren de oorzaak geweest van veel grote branden. In de meeste gevallen zijn de gebouwen daarbij totaal verloren gegaan. Wat kunt u zelf doen om bij dit soort werkzaamheden brand te voorkomen?

Wat zijn brandgevaarlijke reparaties?

Bijna alle reparaties aan gebouwen of installaties worden gedaan met open vuur: zoals een brander voor het aanbrengen van bitumineuze dakbedekking of een lasapparaat voor leidingwerk en staalconstructies. Bij dakreparaties is het gevaar vrij groot dat de onderliggende (brandbare) isolatie vlam vat. Bij reparatie aan een stalen leidingstelsel vallen lasspetters naar beneden: als zich daar brandbaar materiaal bevindt, kan dit ontbranden, met alle noodlottige gevolgen van dien.

Wat kunt u doen om brand door werkzaamheden te voorkomen?

Om bij brandgevaarlijke werkzaamheden brand te voorkomen, kunt u de volgende preventieve maatregelen nemen:

  • Verwijder brandbare materialen: zorg dat er geen brandbare stoffen in de directe omgeving van de werkplek liggen of bedek deze met brandwerend materiaal.

  • Zorg voor blusmiddelen binnen handbereik: plaats in de directe omgeving van de werkplek een draagbaar blustoestel (met een inhoud van minimaal 5 kg of vergelijkbaar) en een blusdeken. Let erop dat blustoestellen jaarlijks worden gecontroleerd. Zo bent u zeker van een goede werking.

  • Even met pauze? Controleer de werkplek en het werkmateriaal: zorg dat uw werknemers bij het (even) verlaten van de werkplek branders doven en op een brandersteun plaatsen.

  • Zorg voor toezicht op brandgevaarlijke situaties: controleer de werkplek nog een uur na beĆ«indiging van de werkzaamheden op beginnende brand.

Zie ook: Checklist brand