3 gekleurde afvalcontainers die buiten staan

Het brandrisico van afval

Ieder bedrijf produceert afval. Maar afval brengt risico’s mee. Het belangrijkste is de veel grotere kans op brand. U kunt zelf de risico’s op brand in afval verlagen met een aantal eenvoudige maatregelen.

Hoe kan afval brand veroorzaken?

Een groot risico bij afval is de kans op brand. Brand kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat zijn de belangrijkste oorzaken waar u rekening mee moet houden?

 • Broei:  in zaagsel of poetsdoeken die met olie zijn vervuild kan de temperatuur zo hoog oplopen, dat er spontaan brand ontstaat. Hetzelfde kan gebeuren in vervuilde filters van verfspuiten. Broei is een langzaam proces: het duurt een paar uur voordat er brand ontstaat. Gebeurt dat in doeken die u aan het eind van de dag zijn weggegooid? Dan is er niemand meer aanwezig die de brand opmerkt.

 • Vonken: deze vormen een gevaar als er open afvalbakken staan in ruimten waarin medewerkers lassen en slijpen. Eén vonkje in een afvalbak met brandbare materialen kan al brand veroorzaken.

 • Brandstichting: vandalen, hangjongeren of kinderen kunnen afvalcontainers in brand steken. Dat gebeurt niet altijd met opzet. Ook iemand die achteloos een peuk in de container gooit, kan per ongeluk brand veroorzaken.

Welke risico’s naast brand loopt u als ondernemer?

Meer dan 12000 ondernemers gingen u voor en vulden de online risicoscan in. Met deze tool krijgt u inzicht in uw zakelijk risico's, preventiemiddelen en verzekeringen. Ga direct aan de slag en ontvang kosteloos uw persoonlijke rapport in uw mailbox.

Start de nu online risicoscan

Hoe kunt u brand in afval voorkomen?

U kunt zelf de kans op brandschade door afval beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Informeren broei: maak uw medewerkers bewust van de risico’s van broei. Leg ze uit hoe ze dat moeten voorkomen.

 • Uitspoelen of ophangen: zet stalen bakken met water neer. Medewerkers kunnen daarin de met olie vervuilde doeken onderdompelen. Een goed alternatief is om een waslijn op te hangen waaraan de doeken kunnen drogen.

 • Meldinstallatie: broei begint meestal met rook. Plaats daarom een brandmeldinstallatie of rookdetector en sluit die aan op de inbraakmeldinstallatie. U kunt dan op tijd de brand blussen.

 • Voorkom vonken: plaats spatschermen en gesloten metalen afvalbakken in ruimten waar uw medewerkers lassen en slijpen.

 • Vervuilde spuitfilters veilig weggooien: doe vervuilde spuitfilters altijd in een stalen ton met een deksel en klemband. Gooi de filters pas op het laatste moment bij het afval, net voordat het wordt opgehaald.

 • Afvalcontainers op afstand: zet afvalcontainers op minimaal tien meter afstand van de gevel van het gebouw. Maak ze goed vast, bijvoorbeeld met een ketting en hangslot aan iets dat stevig verankerd is in de grond.

 • Afvalcontainers goed afsluiten: gebruik bij voorkeur metalen rolcontainers en kliko’s en let erop dat de deksels gesloten zijn, vooral buiten werktijden.

Wat moet u doen bij brand door afval?

Is er ondanks de genomen maatregelen toch brand ontstaan in het afval? Probeer dan de schade te beperken. Wat kunt u doen?

 • Zorg eerst voor de veiligheid van uw medewerkers.

 • Inventariseer de omvang van de brand en roep de hulp in van de bedrijfshulpverlening.

 • Is het een grote brand, of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 1-1-2.

 • Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen. Heeft u de brand onder controle en heeft u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.