Twee roken werknemers op een bouwplaats

Het brandgevaar van rokende werknemers

Waar rook is, is vuur. Als u uw werknemers toestaat om te roken, brengt dat onvermijdelijk een hoger risico op brand met zich mee. Maar ook als u roken verbiedt, blijft het brandrisico bestaan. Wat kunt u als ondernemer doen om dit risico zo klein mogelijk te houden?

Wel of niet toestaan?

Een rookverbod blijkt vaak juist tot een toename in branden te leiden, doordat verstokte rokers stiekem gaan roken en dan hun smeulende peuken in (kunststof) afvalbakken gooien. Zo ontstaat er een onveilige, ongecontroleerde situatie. Maak liever duidelijke afspraken over waar wél gerookt mag worden en tref op die plaatsen de nodige voorzorgsmaatregelen. Met een helder rookbeleid verlaagt u niet alleen de kans op brand, maar voorkomt u ook hoge schadeclaims en bestuurlijke boetes door overtreding van de Tabakswet.

Hoe kunt u brand door roken voorkomen?

Het is raadzaam om een veilige rookplek in te richten. Dat kan binnen of buiten het bedrijfsgebouw. Welke maatregelen kunt u op die plekken nemen om brand te voorkomen?

  • Binnen: als er binnen gerookt mag worden, zorg dan dat er voldoende zelfsluitende of met zand gevulde peukenverzamelaars staan en geen kunststof afvalbakken. Smeulende sigarettenpeuken kunnen namelijk – soms pas na uren – tot brand leiden. Zorg in de rookruimte binnen het gebouw voor een goede afzuiging.

  • Brandveilige versiering: als er (bij uitzondering) binnen gerookt mag worden, bijvoorbeeld bij feestelijke gelegenheden zoals de nieuwjaarsborrel, zorg dan voor brandveilige versiering.

  • Buiten: zorg dat de rookplek ver verwijderd is van kunststof afvalcontainers of brandbaar verpakkingsmateriaal (emballage). Als de afvalcontainer of emballage vlam vat, kan het vuur overslaan naar het gebouw. Plaats ook hier onbrandbare peukenverzamelaars of een metalen afvalbak met metalen, vlamdovende ring.

  • Blussen: zorg dat er bij de rookplek (binnen of buiten) blusmiddelen aanwezig zijn zoals een gekeurde poederblusser.

Tips van de brandweer

Wilt u meer weten over het voorkomen van brand door rokend personeel?

Meer nuttige tips vindt u op de website van de brandweer.