Een monteur die een accu laadt in een auto

Het brandgevaar van accu’s laden

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van elektrische voer- en werktuigen. Die zijn schoner en stiller, maar de benodigde accu’s brengen ook grote brandrisico’s mee. Vooral tijdens het laden van de accu’s kan het fout gaan. Goed fout, want smeltende of zelfs exploderende accu’s kunnen veel schade aanrichten. In het ergste geval kan uw hele bedrijf afbranden; zeker als de accu’s buiten werktijd worden geladen. Wat kunt u zelf doen om deze risico’s te verkleinen?

Oorzaken brand acculaden

Een groot risico van acculaden is de kans op brand. Als u accu’s buiten werktijd oplaadt, is dat risico nog groter: er is dan niemand die tijdig kan ingrijpen als het misgaat. Het laden van accu’s brengt verschillende brandrisico’s met zich mee:

Temperatuurstijging: tijdens het laden van een accu, ontstaat er warmte. Als die warmte omslaat in hitte, kan er brand ontstaan. Dat kan gebeuren als de accu defect is, of als de acculader of aansluitkabel kapot is. Maar ook als de acculader is ingebouwd en daardoor zijn warmte niet kwijt kan. Daarnaast kan vervuiling door stof leiden tot een te hoge temperatuur. De accu kan gaan smelten of zelfs exploderen, waarbij de hitte en het accuzuur veel schade aan de directe omgeving veroorzaken.

Knalgasvorming: als u een accu oplaadt, ontstaat het explosieve knalgas. Knalgas is een combinatie van waterstof en zuurstof. Het gas is lichter dan lucht. Als het vrijkomt, stijgt het daarom naar het hoogste punt van het dak. Is de ventilatie verkeerd of niet voldoende, dan blijft het knalgas daar hangen. Schakelt iemand vervolgens de tl-verlichting aan, dan kan een vonk ontstaan, waardoor het gas ontploft. Als knalgas ontploft, heeft dat grote gevolgen.

Vonken: koppelt u een accu los van de lader terwijl er stroom op staat? Dan kunnen er vonken ontstaan. Is er in die ruimte ook knalgas ontstaan, dan kan dat door die vonken ontploffen.

Verantwoord acculaden

U kunt de kans op brandschade door accu’s beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Laden tijdens werktijden: laad accu’s uitsluitend op wanneer er toezicht is, dus tijdens werktijden. Als u het zekere voor het onzekere wilt nemen, kunt u de acculaders door tijdklokken aan en uit laten schakelen.
 • Laden in lege ruimte: probeer de acculader te plaatsen in een ruimte die verder leeg is. Bij voorkeur in een afzonderlijke ruimte. Er zijn dan geen brandbare zaken rondom de acculader die de brand kunnen vergroten. Ontstaat er toch brand? Dan blijven de gevolgen daarvan beperkt tot die ruimte. Tegelijkertijd zal er ook minder schade zijn door rook en roet. Laat ten minste één meter vrij rondom de acculader en de accu. Plaats zeker geen brandbare spullen naast of boven de acculader.
 • Vermijd vonken: plaats de accu en de lader in een ruimte waar geen open vuur en/of vonken (door slijpsteen of lassen) zijn.
 • Goede ventilatie: zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waarin de acculader staat. Zo voorkomt u dat knalgas zich ophoopt en verkleint u het ontploffingsgevaar.
 • Van de vloer: plaats de acculader minimaal 50 centimeter vrij van de vloer op een verhoging. Daarmee verkleint u de kans op brand door stof.
 • Bescherming: zorg dat niemand tegen de acculader kan aanrijden. Plaats er bijvoorbeeld bescherming omheen om dat te voorkomen: een vangrail, een stalen frame of een verhoging in de vloer (zgn. varkensruggen).
 • Oplaadkabels ophangen: installeer een beugel naast iedere acculader om de oplaadkabels in op te hangen.
 • Regelmatige controle kabels: controleer de kabels regelmatig. Is er iets niet in orde? Laat dat dan direct herstellen of vervangen.
 • Uitschakelen bij aan- en loskoppelen: schakel de acculader uit voordat u de accu aan- of loskoppelt van de lader; zo voorkomt u vonkvorming.
 • Brandblusser: plaats een brandblusser in de buurt van de acculader.
 • Rookmelders: laat rookmelders installeren in de ruimte waar accu’s worden geladen.
 • Keuren: laat elektrische voertuigen en accu’s periodiek keuren. Bijvoorbeeld door brancheverenigingen als BMWT of VeBIT.

Welke risico’s naast acculaden loopt u als ondernemer?

Meer dan 12000 ondernemers gingen u voor en vulden de online risicoscan in. Met deze eenvoudige scan krijgt u inzicht in uw zakelijk risico's. Ga direct aan de slag en ontvang kosteloos uw persoonlijke rapport in uw mailbox.

Start de nu online risicoscan

Wat moet u doen bij brandschade door accu’s?

Is er ondanks alle maatregelen toch brand ontstaan door een accu? Probeer dan de schade daarvan te beperken. Wat kunt u doen?

 • Denk eerst aan de persoonlijke veiligheid van uw medewerkers.
 • Inventariseer de omvang van de brand en roep hulp in van de bedrijfshulpverlening.
 • Is het een grote brand, of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 112.
 • Haal de stroom van de elektrische installaties in het deel van het bedrijf waar de brand is.

Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen. Heeft u de brand onder controle en heeft u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.