Brandmeldinstallatie in een winkelcentrum

Het belang van een goede brandmeldinstallatie

Brand kan veel schade veroorzaken. Hoe sneller u een brand opmerkt, hoe beter die schade beperkt kan worden. Een brandmeldinstallatie helpt u hierbij. Zo’n installatie is ook nodig om de veiligheid van personen te garanderen. Want hoe sneller u de brand ontdekt, hoe meer tijd er is om mensen in veiligheid te brengen. Maar hoe kiest u een brandmeldinstallatie die past bij de aard en omvang van uw bedrijf?

Typen brandmelders

Er zijn veel verschillende typen brandmelders op de markt. Een gecertificeerde installateur kan u adviseren over de juiste keuze voor uw bedrijf. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen handmelders en automatische melders. Voor het eerste type is iemand nodig die het toestel activeert (bijvoorbeeld door een ruitje in te drukken) als er brand is. Hij alarmeert daarmee iedereen in het gebouw. Daar heeft u natuurlijk weinig aan buiten werktijd of in onbemande (opslag)ruimtes. Een automatische melder merkt de beginnende brand zelf op en geeft dan alarm, bijvoorbeeld aan een meldkamer.

Soorten automatische meldinstallaties

Bij automatische melders gaat het vaak om rookmelders, maar er zijn ook andere typen zoals de thermomelder. Dat is een brandmelder die op temperatuur reageert. Geavanceerdere melders ‘besnuffelen’ de lucht in een ruimte om rookontwikkeling te detecteren. U kunt rookmelders ook aan een inbraakmeldsysteem koppelen om zo de brand te laten doorgeven aan een meldkamer.

Eisen aan een brandmeldinstallatie

Doorgaans moet u een brandmeldinstallatie aanleggen volgens de NEN 2535 of NEN 2575. Deze NEN-normen schrijven het ontwerp en de uitvoering voor van de brandmeldinstallatie die u moet installeren. Er staat verder in waar u melders moet plaatsen en aan welke specifieke eisen een installatie moet voldoen. Dit gebeurt op basis van een zogeheten Programma van eisen. De brandweer en de opdrachtgever ondertekenen dit programma. Eist een verzekeraar de installatie? Dan moet ook deze partij het programma ondertekenen. Alleen als u de brandmeldinstallatie heeft aangelegd volgens het Programma van eisen, ontvangt u een certificaat.

Jaarlijkse keuring

Het is van groot belang om de brandmeldinstallatie regelmatig te testen en jaarlijks te laten keuren. Alleen dan weet u zeker dat deze goed werkt. Dit is geregeld in de NEN 2654. Om uw certificaat te behouden, moet u deze keuring jaarlijks laten uitvoeren. En elke maand moet u de installatie testen. Let op: een bedrijf dat installaties aanlegt (een branddetectiebedrijf) is niet automatisch ook het onderhoudsbedrijf. Bedenk ook dat een brandmeldinstallatie is aangelegd voor een specifiek risico. Gaat uw bedrijf iets anders doen? Dan moet u kijken of de installatie nog past bij die nieuwe activiteiten.

Meer informatie over brandmelders vindt u op de website van: de brandweer en het CCV