Rode brandblusser met slang

Het belang van blusmiddelen in uw bedrijf

Brand is levensbedreigend voor uw medewerkers. Daarnaast kan het enorme schade aan uw bedrijf veroorzaken. Uw bedrijfspand, goederen en machines kunnen in vlammen opgaan. Bovendien kan de gevolgschade de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengen. Het is daarom heel belangrijk om in uw bedrijf gekeurde blusmiddelen te hebben waarmee u of uw werknemers een beginnende brand kunt bestrijden. Denk aan brandslanghaspels, handblussers en blusdekens. In dit artikel kunt u lezen welk blusmiddel geschikt is voor welke situatie.

Voorkom uitslaande brand

Een uitslaande brand is al snel oncontroleerbaar. Dat kan uiteindelijk leiden tot verlies van uw bedrijfspand en alles wat daarin staat. U kunt een uitslaande brand voorkomen als u er snel bij bent. Als een brand net ontstaat, kunt u namelijk vaak nog verspreiding voorkomen. Daar heeft u dan wel de juiste blusmiddelen voor nodig. Kleine blusmiddelen zijn hiervoor het geschiktst. Verder is het belangrijk dat uw medewerkers met de aanwezige blusmiddelen kunnen omgaan en ook moet de blusapparatuur goed onderhouden worden.

Welk blusmiddel kunt u het best gebruiken?

Welk blusmiddel u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Bij elk type materiaal past een draagbare blusser van een bepaalde klasse:

  • brandklasse A: voor vaste natuurlijke stoffen – deze stoffen branden meestal met een gloed;

  • brandklasse B: voor vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden;

  • brandklasse C: voor gassen;

  • brandklasse D: voor metalen;

  • brandklasse F: voor vet (frituur).

NB: Gebruik nooit een blusdeken om een frituurbrand te doven; deze kan ook vlam vatten!

Welke draagbare brandblussers zijn er?

Meer dan 85 procent van de branden in gebouwen wordt met een draagbare brandblusser succesvol bestreden. Draagbare blussers bevatten verschillende blusmiddelen:

  • schuim: vooral geschikt voor brandklasse B (en in aangepaste vorm voor F);

  • poeder: geschikt voor met name brandklasse A, B en C (en in aangepaste vorm voor D). Bedenk wel dat poeder grote nevenschade kan veroorzaken, bijvoorbeeld aan apparatuur en installaties;

  • koolzuur (CO2): geschikt voor met name elektronische apparatuur.

Zand of water?

U kunt ook zand als blusmiddel gebruiken en uiteraard water. Zijn er brandslanghaspels aanwezig, dan is water onbeperkt aanwezig. Veel metaalbranden mag u overigens niet met water blussen, omdat er dan explosiegevaar ontstaat. Ook vetbranden mag u nooit met water blussen.

Hoe blust u een vetbrand?

Blus een vetbrand nooit met water! U blust brandend vet het best met een speciale vetblusser. Een vetblusser dicht het brandende vet af en smoort zo de brand. U kunt een vetbrand ook met koolzuur (CO2) blussen, maar dan bestaat het risico dat de brand weer oplaait. Als u na blussen met koolzuur het vet afdekt met een deksel of blusdeken, sluit u de toevoer van zuurstof af, waardoor de brand definitief dooft.

Wat kunt u nog meer doen om brand te voorkomen?

Het is dus belangrijk dat u en uw personeel beschikt over de juiste blusmiddelen, passend bij de mogelijke brandklassen in uw bedrijf. Welke maatregelen kunt u nog meer nemen om brandschade te voorkomen?

• Zorg ervoor dat uw medewerkers kunnen omgaan met de aanwezige blusmiddelen.

• Plaats de blusmiddelen duidelijk zichtbaar en op goed bereikbare plaatsen.

• Zie erop toe dat een gespecialiseerd REOB-bedrijf de blusmiddelen jaarlijks keurt.

• Zorg ervoor dat de brandslanghaspels goed uitgerold kunnen worden en dat alle hoeken van het bedrijf ermee bereikt kunnen worden. Let bijvoorbeeld op stellingen: staan die niet in de weg?

Wat moet u doen als het niet lukt om de brand te blussen?

Heeft u geprobeerd de brand te blussen, maar lukt dat niet? Of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 112. Breng eerst alle medewerkers en uzelf in veiligheid. Ga nooit te lang door met blussen; daarmee brengt u uzelf onnodig in gevaar.

Op de website van de brandweer en op Brandblusser Infosite vindt u meer informatie over blusmiddelen.