elektra schakelkast met sluiting

Elektra: brandrisico nummer 1

Ongeveer een kwart van alle brandschades ontstaat door een gebrek in de elektrische installatie, door een gebrek in de apparaten die daarop aangesloten zijn, of door verkeerd gebruik van apparatuur. Maar ook stroomuitval kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. En dan is er nog het risico van persoonlijk letsel, als een van uw medewerkers in aanraking komt met elektriciteit. Hier leest u wat u zelf kunt doen om die risico’s te verkleinen.

Goede aanleg en onderhoud essentieel

Vooral bij grotere elektrische installaties kan een defect, ondeskundige installatie, onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud tot brand leiden. Daarom is het belangrijk dat u de installatie periodiek laat onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de NEN 3140. Deze norm beschrijft de inspectie en onderhoud van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparaten en toestellen (zoals een koffiezetapparaat of boormachine). Ook wordt exact beschreven hoe een inspectie moet worden uitgevoerd, zodat materiële schade en letselschade wordt voorkomen.

Schakel een gecertificeerd inspectiebedrijf in

Schakel een gecertificeerd bedrijf in voor de inspectie van uw elektrische installatie. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de NEN 3140-afspraken. Is uw bedrijfsgebouw nieuw? Laat ook in dat geval de elektrische installatie controleren. Ongeveer 30 procent van de afwijkingen in de gebouweninstallaties komt door een fout in het ontwerp.

Op de websites van iKeur en UNETO-VNI kunt u een gecertificeerde installatiekeuringsbedrijf bij u in de buurt vinden.

Is uw installatie geschikt voor de werkzaamheden?

Laat werkzaamheden aan elektrische installaties uitsluitend door een deskundige uitvoeren.

Let er verder op dat de elektrische installatie is afgestemd op de activiteiten van uw bedrijf en op de werkomstandigheden. Een opslaghal vergt bijvoorbeeld een ander elektrisch vermogen en inrichting dan een productiebedrijf met veel machines in een stoffige of vochtige omgeving. Twijfelt u of uw installatie voldoet? Neem dan contact op met een elektrotechnisch installatiebedrijf.

Een elektrotechnisch installatiebedrijf bij u in de buurt vindt u op de website van UNETO-VNI.

Hoe voorkomt u brand door elektrische apparaten?

Op kleinere schaal kunnen u en uw medewerkers zelf brandgevaar of stroomuitval verkleinen door op verantwoorde wijze met elektronische apparatuur om te gaan. Let daarbij op de volgende punten:

  • Uitschakelen na gebruik: bent u klaar met een elektrisch apparaat? Schakel het dan uit of haal de stekker uit het stopcontact. Controleer aan het einde van elke werkdag of alle apparaten uit zijn. Schakel ook computers, monitoren en andere kantoorapparatuur volledig uit aan het einde van de (werk)dag en laat deze niet op stand-by staan. Hierdoor trekken ze minder stof aan en daarmee verkleint u de kans op kortsluiting en brand.

  • Voldoende ventilatie: zorg ervoor dat elektrische apparaten, zoals pc’s, printers (maar denk ook aan koffiezetapparaten) voldoende ventilatie hebben.

  • Tijdig vervangen tl-buizen: vervang defecte tl-buizen tijdig, bijvoorbeeld als ze gaan knipperen. Vervang ook tijdig verouderde tl-armaturen om kortsluiting te voorkomen.

  • Tijdig vervangen verouderde apparatuur: begint verouderde apparatuur kuren of beschadigingen te vertonen? Neem dan geen risico’s, maar vervang op tijd. Laat werknemers geen eigen apparatuur meenemen naar het werk. Schaf uitsluitend nieuwe apparatuur aan die voldoet aan de Europese regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Dat weet u, als er een  CE-keurmerk op staat.

  • Beschadigde snoeren, stekkers en contacten: wees alert op beschadigingen van snoeren, stekkers en stopcontacten en vervang ook deze tijdig. Zeker blootliggende bedrading, gebrekkige verbindingen (een kapot kroonsteentje) en ongeaarde stopcontacten vormen een groot brandrisico.

  • Onderhoud en reiniging apparaten: onderhoud en reinig uw apparaten volgens de voorschriften van de fabrikant. Vervuilde apparaten vormen een reëel brandgevaar.

  • Juiste omgeving: gebruik apparaten uitsluitend in een omgeving waarvoor ze bedoeld zijn. Volg hierbij de voorschriften in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Verlengsnoeren vergroten het brandrisico

Verlengsnoeren zijn erg handig, maar vergroten ook het risico op brand. Beperk daarom het gebruik van verlengsnoeren tot een minimum. Sluit vast opgestelde apparaten en machines direct aan op een stopcontact. Zijn er onvoldoende stopcontacten of haalt het snoer die niet? Laat dan extra stopcontacten plaatsen. Sluit in ieder geval nooit meer dan 2000 Watt op een verlengsnoer aan. Als u toch verlengsnoeren gebruikt, let dan op het volgende:

  • Sluit geen verlengsnoeren op verlengsnoeren aan.

  • Rol snoerhaspels altijd volledig af. Opgerolde snoeren kunnen namelijk zo heet worden dat ze brand veroorzaken.

  • Leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt of vloerbedekking of in een deuropening.

Elektrabrand nooit blussen met water

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch ergens iets gaan smeulen of branden in een elektrische installatie of elektrisch apparaat, blus dan nooit met water! U kunt hierdoor lichamelijk letsel oplopen. Geschikte blusmiddelen zijn in dit geval poederblussers of CO2- blussers.