Brandmeldinstallatie in een winkelpand in winkelcentrum

Checklist brandveiligheidseisen

Als u een nieuwe zaak gaat openen, moet het pand aan een aantal brandveiligheidseisen voldoen voordat u een vergunning krijgt. Zo’n vergunning aanvragen is een dure en tijdrovende bezigheid. Met deze checklist kunt u afvinken of u aan alles gedacht heeft. Zo kunt u onnodige kosten en maanden vergeefs wachten voorkomen.

Wanneer heeft u een omgevingsmelding of omgevingsvergunning nodig?

Als u een zaak gaat openen waar meer dan 50 mensen over de vloer komen, moet u een omgevingsmelding of omgevingsvergunning hebben. Vroeger heette dat een ‘gebruiksvergunning’ of ‘gebruiksmelding’.

Welke van de twee u nodig heeft, is afhankelijk van de functie van de zaak. Als u een zorginstelling, hotel of kinderopvang wilt openen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Als u een winkel, kantoor of horecazaak wilt openen, volstaat een melding. Meer informatie hierover vindt u in dit informatieblad van de overheid.

Beslisboom bij de aanvraag van een omgevingsvergunnig 

1) Is een vergunning/melding nodig?

Het eerste wat u doet, is controleren of er een omgevingsvergunning of omgevingsmelding voor het pand nodig is. Dat kunt u doen op Omgevingsloket Online. Dit loket kunt u zien als een online tussenpersoon tussen u en de gemeente en brandweer. Dit zijn ook de instanties die de aanvraag gaan toetsen.

Korte instructie Omgevingsloket Online

Nadat u het adres heeft ingevuld, klikt u in het venster ‘Locatie’ op ‘volgende’. Hier wordt u gevraagd welke werkzaamheden u gaat uitvoeren. Als u naar beneden scrolt, ziet u ‘Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu’. Daar vinkt u ‘Bouwwerk brandveilig gebruiken’ aan en klikt op ‘volgende’. In het volgende venster (‘Werkzaamheden binnen de watervergunning’) vinkt u niks aan en klikt op ‘volgende’. Zo komt u in het venster waar u de check kunt doen.

2) Zo ja: is er al een vergunning of melding voor het pand afgegeven?

Het kan zijn dat de vorige eigenaar, de verhuurder of huurder al een melding of vergunning heeft gekregen. De vergunning wordt voor onbeperkte tijd afgegeven, mits de functie hetzelfde blijft en het pand niet wordt verbouwd. Dit kunt u informeren bij de gemeente of de brandweer, dat verschilt per gemeente.  U kunt u in deze bijlage van het Bouwbesluit 2012:1 een overzicht vinden van gebruiksfuncties.

3) Is er al een melding of vergunning?

En gaat u het pand in dezelfde functie gebruiken? Check dan in de bestaande vergunning of de melding of het maximaal aantal personen klopt.Het aantal nooduitgangen, rookmelders etc. moet namelijk afgestemd zijn op het maximum aantal personen dat op enig moment tegelijkertijd in het pand aanwezig is. Als er bij brand méér mensen binnen zijn dan volgens de vergunning is toegestaan, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering door uw verzekeraar.

4) Is er een melding of vergunning, maar gaat u het pand op een andere manier (in een andere functie) gebruiken of eerst verbouwen?

Dan moet u de ruimte-indeling aanpassen. Dat doet u ook weer via Omgevingsloket Online.  Bij een zeer ingrijpende verbouwing of bij een volledig andere gebruiksfunctie moet u een nieuwe vergunning/melding aanvragen. Dit kunt u navragen bij de gemeente of de brandweer.

5) Is er nog géén melding of vergunning? Dan moet u die aanvragen.

Daarvoor heeft u per bouwlaag een tekening op schaal nodig, voorzien van de juiste symbolen en het maximum aantal personen per ruimte. Ook moeten alle brandveiligheidsvoorzieningen in de tekening staan aangegeven. Zoals:

  • brandblusmiddelen

  • brandmeldinstallatie (rookmelders)

  • vluchtwegen

  • noodverlichting

NB: de bouwtekeningen volstaan niet. Per tekening betaalt u ongeveer tweehonderd euro* bij het indienen van uw aanvraag (naast de vaste aanvraagkosten). U doet er daarom verstandig aan het maken van de tekeningen uit te besteden aan een brandveiligheids-adviesbureau. Daarmee voorkomt u dat de tekeningen worden afgekeurd en u de aanvraag opnieuw moet indienen.

*De prijzen verschillen per gemeente/provincie en zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters.

6) Is in uw bedrijf een brandmeldinstallatie verplicht?

En zo ja: wel soort? Dat is afhankelijk van de functie en de omvang van het pand.  Er zijn 3 soorten brandmeldinstallaties:

  1. een niet-automatische

  2. een volledig automatische

  3. een gedeeltelijk automatische  Een brandmeldinstallatie is niet altijd verplicht. U kunt u in deze bijlage van het Bouwbesluit 2012:1 vinden of en welke brandmeldinstallatie voor uw pand van toepassing is.

NB: De brandmeldinstallatie moet maandelijks én jaarlijks onderhouden worden. Het maandelijks onderhoud mag u zelf doen, mits u bent opgeleid tot beheerder brandmeldinstallatie. Een opleiding is een eenmalige investering van ca. 350 euro; dat is aanzienlijk voordeliger dan de ca. 150 euro die u anders maandelijks kwijt bent.

7) Als in uw pand een brandmeldinstallatie verplicht is, moet u ook een ontruimingsplan hebben.

Een ontruimingsplan moet u (laten) opstellen volgens de NEN 8112:2017. Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood, om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij welke calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval et cetera). Met een ontruimingsplan kunt u zich goed voorbereiden op een eventuele calamiteit.

8) Voldoet uw meldings- of vergunningsaanvraag aan de eisen van het Bouwbesluit?

Als u vooraf advies inwint bij een brandveiligheidsadviseur, kan dat u veel geld en tijd schelen. Soms duurt het zomaar een half jaar voordat u uitsluitsel krijgt. Als uw aanvraag niet correct of compleet is, moet u een nieuwe aanvraag indienen. Daarvoor moet u nogmaals indienkosten betalen én opnieuw maanden wachten voordat u groen licht krijgt om uw zaak te openen.

Tip: als u een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maakt – of laat maken – voor uw bedrijf, heeft u daarmee direct inzicht in de brandrisico’s voor uw onderneming. Een RI&E is verplicht voor alle ondernemingen met 1 werknemer of meer. Vanaf 25 werknemers moet u de RI&E laten toetsen. Meer informatie vindt u in het artikel: Waarom een RI&E?

Meer informatie over brandveiligheid vindt u op de website van BHV Nederland

Daar kunt u ook de BHV Checklist-app downloaden, waarmee u er snel en eenvoudig achter kunt komen hoe brandveilig uw gebouw is.