Brandstichting door een loep en papier

Brandstichting komt vaker voor dan u denkt

Brandstichting is regelmatig de oorzaak van een brand, en leidt dan tot grote schades of zelfs dodelijke slachtoffers. Volgens de brandweerstatistieken wordt zelfs meer dan 60 procent van alle buitenbranden veroorzaakt door brandstichting. Hier leest u wat u zelf kunt doen om het risico op brandstichting te beperken.

Het motief voor brandstichting

Er zijn verschillende oorzaken en motieven voor brandstichting denkbaar. Het kan gaan om opzettelijke brandstichting, bijvoorbeeld om een misdrijf te camoufleren of verzekeringsgeld op te strijken. Er kan een pyromaan aan het werk zijn: iemand met een ziekelijke neiging tot brandstichten. Daarnaast kan brand het werk van vandalen zijn, van politieke tegenstanders of van een boze klant of een pas ontslagen werknemer. Maar in veel gevallen is een ongeluk of onachtzaamheid – zoals een *weggegooide sigarettenpeuk of spelende kinderen – de oorzaak.

Meer schade bij opzet

In vergelijking met een per ongeluk ontstane brand, levert opzettelijke brandstichting vaak meer schade op, omdat:

• de brandstichter benzine of andere brandversnellers gebruikt;

• er op meerdere en/of kwetsbare punten brand wordt gesticht;

• de brand vaak ’s nachts wordt gesticht of op een ander moment zodat deze niet zo snel wordt ontdekt;

• de brandstichter brandbeperkende maatregelen zal proberen uit te schakelen, zoals branddeuren of een brandmeldinstallatie.

Geen brandbare stoffen

Als er opzet in het spel is, kunt u weinig doen om brandstichting te voorkomen. U kunt er in ieder geval voor zorgen dat er geen brandbare stoffen voor het grijpen liggen op het terrein rond een bedrijfsgebouw. Maak het brandstichters moeilijk door:

• onbrandbare bouw- en isolatiematerialen te gebruiken;

• *afval op te slaan in rolcontainers die zijn afgesloten met een hardstalen hangslot en die zijn verankerd op minimaal 5 meter uit de gevel – de containers mogen dus niet met de hand verplaatsbaar zijn;

• pallets en andere brandbare materialen op een veilige afstand van minimaal 10 meter van de gevel (of luifel) te plaatsen.

Goede beveiliging

Zorg dat uw gebouw beveiligd is met een *brandmeldinstallatie. Daarnaast kan een *inbraakmeldsysteem voorkomen dat pyromanen ongemerkt naar binnen kunnen. Ook voorkomt u zo dat inbrekers onopgemerkt in uw bedrijf verblijven. Als inbrekers niet vinden wat ze zochten of hun sporen willen uitwissen, zijn ze ook nog weleens geneigd brand te stichten. Plaats verder om het terrein een hekwerk van minimaal 2 meter hoog, bij voorkeur voorzien van prikkeldraad om overklimmen te bemoeilijken.

Leegstaand bedrijfspand hoger risico

Als de brand wordt gesticht door een pyromaan, vandalen of spelende kinderen, vormt een bedrijfspand dat leeg staat een hoger risico dan een gebruikt pand. Zorg daarom voor een ‘oppas’ in de vorm van beveiliging of tijdelijke bewoning.

Zie ook: www.checklistbrand.nl/brandoorzaken