wandelende mensen door een winkelstraat

Over Risico’s in Beeld

Risico’s in Beeld is er om u te helpen de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen. Daarom vindt u op dit platform informatie over allerlei risico’s en bijbehorende preventiemaatregelen. Verder kunt u hier vragen stellen aan experts. Ook kunt u putten uit actuele, branchegerelateerde kennis. Daarmee is Risico’s in Beeld hét online risicomanagement-platform voor de zakelijke markt.

U wilt een veerkrachtige organisatie. Daarom heeft u als ondernemer niet alleen oog voor groeikansen en marktontwikkelingen, maar probeert u ook goed voorbereid te zijn op calamiteiten en andere risico’s voor uw bedrijf. Dat hoort immers bij goed ondernemerschap.

Schade voorkomen of beperken

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich niet – of onvoldoende – bewust zijn van het belang van goed risicomanagement. Schade die voorkomen of beperkt had kunnen worden, is dan een dubbele tegenslag. De meeste ondernemers denken nog wel aan voor de hand liggende risico’s als brand, inbraak of ziekteverzuim, maar ook zaken als (cyber)fraude, stroomstoringen en pesten op het werk zijn serieuze risico’s voor de continuïteit van uw bedrijf.

Startpunt en wegwijzer

Uw onderneming wint aan veerkracht als u zich bewust wordt hoe belangrijk goed risicomanagement is én u daar actie op onderneemt. U kunt daarvoor het platform Risico’s in Beeld gebruiken als startpunt, maar ook als wegwijzer. Hier kunt u terecht met vragen over zakelijke risico’s en voor preventietips. Daarnaast brengen onafhankelijke partners hun kennis en expertise over alle facetten van bedrijfsvoering die essentieel zijn voor de continuïteit van uw onderneming. Op basis van deze kennis kunt u zelf risico’s afwegen en bepalen of u het nodig vindt om daarop actie te ondernemen. Zo blijft u zelf volledig in control.