Kennispartner

CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Wij zijn een onafhankelijke stichting en werken voor publieke en private partijen. Wij zijn er dus ook voor u.

Als ondernemer wilt u uw bedrijfscontinuïteit zeker stellen, daarvoor neemt u de nodige maatregelen. Ook op het gebied van criminaliteit. Met onze informatie, scans, adviezen en trainingen verzekert u zich van goede preventie; passend bij úw zaak.

Auteurs

CCV
Hendrik Jan Kaptein
Hoofd Lokale projecten