Disclaimer

Ondanks het feit dat de informatie op www.risicosinbeeld.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen, de expert of welke andere auteur van informatie op deze website geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen, de expert of welke andere auteur van informatie op deze website de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. ABN AMRO Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijdragen, noch of deze juist of volledig is.

De informatie op deze website mag op geen enkele wijze beschouwd worden als een advies zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht.

Links

Deze website bevat links naar andere websites die volgens de gebruikers van deze site relevante informatie bevatten. ABN AMRO Verzekeringen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt. Ook garandeert ABN AMRO Verzekeringen niet de kwaliteit van geboden diensten en producten op de sites waarnaar een link is opgenomen.

Copyrights

Content op de website (tekst, foto’s en video’s) mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

ABN AMRO Verzekeringen behoudt het recht om deze informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

ABN AMRO Verzekeringen is de handelsnaam van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. en ABN AMRO Verzekeringen B.V. , beiden onderdeel van NN Group.