Handen op elkaar om samen deel te nemen aan een broodfonds

Zzp’er werd lid van broodfonds: ‘Een leuke oplossing die past in deze tijd’

Er zijn al bijna 200 broodfondsen in Nederland: coöperaties van zelfstandige ondernemers die samen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de eerste twee jaar afdekken. Ivette Halkes, televisiemaker en conceptontwikkelaar, is sinds kort lid van een broodfonds in Zwolle. In dit artikel vertelt ze waarom.

Samen risico dragen

‘Ik ben nu 2,5 jaar als zelfstandige aan het werk. Dat brengt de zorg met zich mee dat je ziek kunt worden en dan geen inkomen hebt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) leek me een goed idee, maar bleek duur. Ik las steeds meer over broodfondsen. In het gebouw waar ik een flexplek huur, ontmoette ik andere zzp’ers die ook geïnteresseerd waren in het concept. De opzet is eigenlijk heel eenvoudig: alle leden van een broodfonds doen geld in een gezamenlijke pot. Als een lid arbeidsongeschikt wordt, krijg diegene een uitkering uit de gezamenlijke pot. Daar zit wel een maximum aan van twee jaar; meer kun je niet van elkaar vragen.

Nieuw fonds oprichten

De broodfondsen die er op dat moment al waren in Zwolle zaten vol. Vervolgens hebben we een voorlichting aangevraagd bij de bedenkers van het Broodfonds. Het is bedacht door een groepje vrienden, allemaal ondernemers. Samen hebben ze een structuur bedacht om het risico op het wegvallen van inkomen door ziekte af te dekken, gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ook hebben ze goede afspraken kunnen maken met Triodos Bank. Het was helemaal niet hun intentie om overal in Nederland broodfondsen te gaan opzetten, maar ze kregen zo veel vragen, dat ze nu mensen in dienst hebben, om onder ander informatiebijeenkomsten te verzorgen.

‘De meest gestelde vraag is: hoe voorkom je dat er misbruik wordt gemaakt?’

Oplichting kost reputatie

Op de informatieavond in Zwolle kwamen zo’n dertig ondernemers af. Zelf hoorde ik daar niets wat me niet beviel, wat niet klopte. De meest gestelde vraag is natuurlijk: hoe voorkom je dat er misbruik wordt gemaakt? In de praktijk blijkt dat dat niet gebeurt. De leden van een broodfonds kennen elkaar – zakelijk en vaak ook privé – de sociale controle is dus groot. Bovendien, als je de anderen oplicht, kun je het schudden als ondernemer. Dan word je niet alleen geroyeerd door het broodfonds, maar ben je ook je goede naam als ondernemer kwijt.

Zelf inleg bepalen

Als je ziek wordt, meld je dat. Natuurlijk meld je niet ieder griepje, alleen als je verwacht dat je niet na een maand weer aan de slag kunt. Je krijgt een commissie – van leden uit je eigen broodfonds – op bezoek die komt bespreken in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Na een wachttijd van een maand krijg je dan een uitkering uit het fonds. Je bepaalt zelf hoeveel je maandelijks inlegt, de uitkering is navenant. Je krijgt minimaal € 750,- per maand, maximaal € 2500,-. Dat niveau kun je twee keer per jaar aanpassen. Wel moet je minimaal een jaar zzp’er zijn en moet je de laatste jaarrekening van je bedrijf laten zien om lid te kunnen worden.

Lees meer:

Coöperaties

Broodfonds is netwerk

Half mei is ons broodfonds: het Peperfonds, officieel opgericht. Wij hebben gekozen voor een open broodfonds: alle ondernemers uit Zwolle en omgeving mogen zich aanmelden. Je kunt ook kiezen voor een gesloten fonds: dan mogen alleen mensen uit het netwerk zich aanmelden. Verder hebben we gekozen voor twee verplichte bijeenkomsten per jaar. Daarnaast komen we nog een aantal keer informeel samen tijdens borrels. Zo leer je elkaar kennen en kun je ook echt gaan netwerken en een vangnet gaan vormen voor elkaar. Als je ziek wordt, kan een ander ook je klussen overnemen bijvoorbeeld.

Sociale en financiële voordelen

De grootste voordelen voor mij zijn: het sociale aspect – het voor elkaar zorgen, het vormen van een netwerk – en de financiële opzet. Als niemand ziek wordt, blijft je inleg van jou. Verder vind ik het een leuke oplossing die past in deze tijd. Nu moet ik natuurlijk nog wel iets regelen voor de lange termijn, waarschijnlijk in de vorm van een aov. Daar ben ik me nu in aan het verdiepen.’

Meer informatie over broodfondsen vindt u op www.broodfonds.nl