Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Wet DBA sluit je een overeenkomst in ruil voor geld

Wet DBA: nog even geduld a.u.b.

Wiebes heeft de naleving op de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) opnieuw uitgesteld. Eind vorig jaar deed hij dat ook al eens: toen schortte hij naleving van de wet op tot januari 2018, omdat er nog te veel haken en ogen aan de nieuwe wet bleken te zitten. Stef-Jaap Willard, fiscalist bij Koppel, beschrijft de laatste ontwikkelingen.

Perikelen rond modelcontracten

‘Al eerder in deze reeks blogs over de DBA besteedden we aandacht aan de perikelen rondom de invoer van de nieuwe modelcontracten van de Belastingdienst. Die contracten zijn al geruime tijd beschikbaar op de site van de Belastingdienst en iedereen mag ze gebruiken. Ze zijn bedoeld om een strengere controle te bewerkstelligen op de zzp’ers van Nederland. De regeling is met name bedoeld voor die zzp’ers, van wie het discutabel is of er feitelijk sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking.

Risico: valsheid in geschrifte

De modelcontracten van de Belastingdienst moeten daarom de exacte werksituatie weergeven. Bovendien moet die beschrijving in de praktijk strikt worden nageleefd, anders is er sprake van ‘niet-naleving’ van de overeenkomst. Dat kan – in het ergste geval – beschouwd worden als valsheid in geschrifte.

Leg werksituatie wel al vast

Intussen lijkt de Belastingdienst niet genoeg mankracht te hebben om de grote hoeveelheid modelovereenkomsten te kunnen beoordelen. Zzp’ers raad ik echter aan wel al zoveel mogelijk de werksituatie vast te leggen in een overeenkomst. Die duidelijkheid is niet alleen prettig voor u en uw opdrachtgever. Want wanneer deze overeenkomst overeenkomt met de feitelijke werksituatie, komt u nu al aan de eisen van de Belastingdienst tegemoet. Wij helpen u graag om een goede, pasklare overeenkomst op te stellen.

Wanneer dan wel?

Nu al eerder is besloten om de handhaving van de modelcontracten uit te stellen, is het afwachten vanaf welk moment de Belastingdienst de modelcontacten wél als bindend gaat beschouwen. De laatste ontwikkeling is dat het verplichte gebruik en daarmee ook de handhaving op het gebruik van de modelcontracten opnieuw is uitgesteld tot 1 juli 2018. Dit nieuwe uitstel betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot volgend jaar juli geen boetes of naheffingen krijgen als de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Eerst een nieuw kabinet

De belangrijkste reden voor dit uitstel is dat er nog geen aansluiting is met het recent aangepaste arbeidsrecht. In dat kader ligt er nog een tiental voorstellen in de Tweede Kamer waar het nieuwe –op dit moment nog te vormen – kabinet, keuzes in moet maken. Vervolgens moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers tijdens een implementatietermijn de tijd krijgen om de contracten en werkwijzen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Opnieuw wachten wij af…’

Dit artikel is geplaatst door

Stef-Jaap Willard van Koppeladvies
Stef-Jaap Willard
Belastingadviseur Sr
Logo van Koppel fiscaal financieel administratief advies