Hand van de werkgver geeft geld aan de hand van de nabestaande

Wet affectieschade: risico op smartengeld

Per 1 januari is de Wet vergoeding affectieschade van kracht. De wet regelt dat naaste familieleden van slachtoffers van een ongeval smartengeld kunnen vragen aan de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Dus als u als werkgever aansprakelijk bent voor een ongeval op de werkvloer, kan de familie van het slachtoffer van u een vergoeding voor affectieschade eisen. Wat moet u doen om dit nieuwe risico te beheersen? Bert Draaijer, senior schadebehandelaar ABN AMRO Verzekeringen legt het uit.

Wanneer kunt u een affectieschadeclaim verwachten?

‘Als een van uw medewerkers ernstig gewond raakt of overlijdt na een ongeval op het werk, is de kans groot dat u daar aansprakelijk voor wordt geacht. U bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. In dat geval kan de naaste familie – dus de partner, kinderen of ouders – smartengeld eisen. Dat kan overigens alleen voor ernstige bedrijfsongevallen die na 1 januari 2019 plaatsvinden.

Emotionele verwerking

Als er ondanks al uw preventieve maatregelen toch een ongeval plaatsvindt tijdens werktijd, wilt u als goed werkgever de naasten van het slachtoffer een financiële compensatie kunnen bieden. En niet alleen omdat het moet volgens de wet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een financiële vergoeding een belangrijke rol speelt in de erkenning van het leed. Met smartengeld helpt u dus bij de emotionele verwerking.

Hoe hoog kan claim affectieschade zijn?


Gelukkig hoeft u hier nog geen Amerikaanse taferelen te verwachten, waarbij miljoenen worden geëist. De Nederlandse wet omschrijft duidelijk wanneer iemand recht heeft op affectieschade en heeft vergoedingen vastgesteld tussen de € 12.500 en € 20.000. De rechter bepaalt de exacte hoogte van de vergoeding.

Wat moet u doen om dit risico te beheersen?

U hoeft zelf geen actie te ondernemen om ook goed voor de familie van uw medewerkers te kunnen zorgen. Uw AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) verzekert veel zaken waar u volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dat betekent dat affectieschade aan uw dekking is toegevoegd. Deze dekking wordt ook toegevoegd aan uw WA dekking voor motorrijtuigen en werk-/landmaterieel. Naar schatting gaat door deze wet de schadelast voor verzekeraars met 9 procent omhoog. Een lichte premieverhoging is daarom onvermijdelijk. ABN AMRO Verzekeringen heeft haar zakelijke AVB-premie verhoogd met 3 procent. De WA premie voor zakelijke motorrijtuigen en werk-/landmaterieel gaat met 4% omhoog.

Positieve ontwikkeling

Overigens ben ik persoonlijk heel blij met deze wet. Voorheen deden we al ons best om de ondernemer zo goed mogelijk bij te staan als hij te maken kreeg met een ernstig ongeval in zijn bedrijf. Nu kunnen we de naasten van het slachtoffer nog meer betrekken in het proces. Natuurlijk kan een financiële vergoeding het verdriet niet wegnemen, maar juist die persoonlijke aandacht is zo ontzettend belangrijk na een traumatische gebeurtenis.’

Dit artikel is geplaatst door

ABN AMRO Verzekeringen