Werkgever, pas op voor deze valkuilen in de NOW

UPDATE: Dit artikel bevat gedateerde informatie. Voor informatie over de meest recente steunmaatregelen van de overheid verwijzen we u naar het artikel van  22 september 2020. U vind de link hieronder.

22-09-2020: Recente steunmaatregelen van de overheid

Steunpakket ondernemers nog eens verlengd tot in 2021

 

Vanaf 6 april kunnen ondernemers die hard geraakt worden door de coronacrisis, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kan u door deze moeilijke tijd heen helpen, maar dan moet u wel de valkuilen in de regeling zien te omzeilen. Albert Ulrich, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, vertelt waar u op moet letten.

‘De NOW is in de basis een mooie regeling, maar helaas niet zonder risico’s. U vraagt een voorschot aan en krijgt een definitieve afrekening op basis van de werkelijke gegevens. Het grootste risico is daarom dat straks de uitkering veel lager blijkt dan u dacht en u forse bedragen moet terugbetalen. Het kan daardoor gebeuren dat uw bedrijf niet ten onder gaat door het virus, maar door de NOW. De afgelopen weken hebben ik en mijn concullega’s vijf valkuilen gesignaleerd. Sommige zijn best complex; ik zal mijn best doen ze duidelijk uit te leggen.

Valkuil 1: uw loonsom valt lager uit

Het UWV berekent uw NOW-voorschot op basis van uw verwachte omzetverlies en uw loonsom van januari 2020. Terwijl de uiteindelijke NOW-subsidie berekend wordt op basis van de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020. Maar veel werkgevers hebben vanaf maart een lagere loonsom, vooral in de horeca, in de meeste gevallen doordat ze tijdelijke contracten niet hebben verlengd. Het UWV houdt bij de correctie van het subsidiebedrag geen rekening met de correlatie tussen de lagere omzet en de lagere loonsom: ze kijken naar de relatie tussen uw omzet en uw loonsom in januari. Als niet alleen uw omzet, maar ook uw loonsom lager wordt, valt de definitieve berekening nadelig voor u uit en moet u een groot deel van het voorschot terugbetalen.

Dit is de formule die het UWV hanteert voor berekening van de NOW-uitkering:

Omzetdaling (%) x loonsom per maand x 3 x 130% x 90%

Als de totale loonsom (C) lager is dan driemaal de loonsom van januari (B), wordt de subsidie verlaagd met: (B x 3 – C) x 1,3 x 0,9.

Een voorbeeld: een bedrijf met een verwacht omzetverlies van 50% en een loonsom van € 60.000,- over januari 2020 ontvangt een NOW-uitkering van € 105.300-.
Als uiteindelijk blijkt dat de loonsom over de maanden maart tot en mei ‘slechts’ € 50.000,- was, is de uiteindelijke NOW-subsidie € 84.240,-. Met andere woorden: de loonsomverlaging van € 10.000,- leidt dan tot een subsidieverlaging van maar liefst
€ 35.102,81.

Advies: Houd uw loonsom op peil door ook uw tijdelijke personeel door te betalen. Daarmee voorkomt u niet alleen een fikse terugvordering, maar bent u ook nog eens verzekerd van goed personeel als uw bedrijf straks weer volop aan de slag kan. Goed werkgeverschap dus!

Valkuil 2: uw omzetdaling is net geen 20%

Een belangrijke voorwaarde voor de NOW, is dat uw omzet 20% lager is dan voorheen. Is uw omzet 19% lager? Helaas, u krijgt 0,0 euro subsidie. Dat is vooral een flinke tegenvaller als u bij de aanvraag uitgaat van een omzetverlies van laten we zeggen 22%, terwijl die bij de definitieve berekening minder dan 20% blijkt te zijn. Ook dan moet u straks gaan terugbetalen.

Advies: Ik begrijp dat u het geld nu heel hard nodig heeft, maar als u niet zeker weet of u aan de vereiste minimale 20% komt, is het verstandiger te wachten met uw aanvraag. U heeft nog tot en met 31 mei de tijd om de NOW aan te vragen. Tegen die tijd weet u precies hoeveel minder omzet u deze maanden heeft gemaakt, waardoor u vervelende verrassingen in de vorm van een terugvordering voorkomt.

Valkuil 3: u heeft personeel ontslagen op bedrijfseconomische gronden

Als het water u aan de lippen staat, kunt u er niet omheen: u moet mensen ontslaan op grond van bedrijfseconomische omstandigheden (wetsartikel 669 3e lid a BW 7). Als u dat na 17 maart heeft gedaan, wordt dat door het UWV keihard afgestraft door een lagere tegemoetkoming. Het UWV voert een extra vermindering door van 150% van de loonsom van die ontslagen werknemer. U bent dan dus dubbel de pineut: u krijgt een lagere uitkering doordat uw loonsom lager is dan in januari (zie valkuil 1) én u wordt bestraft met een extra korting van de helft van het loon van de ontslagen medewerker(s).

Advies: Mijn advies hier ligt voor de hand: vermijd ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden! Als u nu op een andere manier het loon kunt voorfinancieren, bent u uiteindelijk veel beter af.

Valkuil 4: uw voorschot is 80% van de uiteindelijke uitkering

Om hoge terugvorderingsbedragen te voorkomen, keert het UWV een voorschot uit van 80% van de totale tegemoetkoming.

Het UWV hanteert bovendien de volgende uitkeringssystematiek:

  • 100% omzetverlies geeft een uitkering van 90% van het loon
  • 50% omzetverlies geeft een uitkering van 45% van het loon
  • 25% omzetverlies geeft een uitkering van 22,50% van het loon

Van dat uitkeringsbedrag krijgt u dus 80% als voorschot. Stel dat u 50% omzetverlies heeft bij een loonsom van 10.000,-, dan krijgt u een voorschot van 80% x (45% x 1,3 X € 10.000,-) = € 4.680,-. Dat betekent dat u zelf nog € 5.320,- moet kunnen voorschieten. Voor een ondernemer zonder al te veel financiële reserves kan dit hard aankomen.

Valkuil 5: u betaalt een hoog loon

Niet voor alle lonen krijgt u een tegemoetkoming. Loon boven € 9.538,- per maand komt niet in aanmerking voor subsidie.

Advies: Heeft u een of meerdere personen in dienst met een salaris van € 9.538,- of hoger? Houd er dan rekening mee dat dat deel van de loonsom voor uw eigen rekening is!

Twijfel of vragen?
Zoals ik aan het begin van dit blog zei: de regeling is mooi van opzet. Het geeft u voldoende financiële ruimte om uw werknemers drie maanden door te betalen, maar reken uzelf niet te rijk. Twijfelt u over uw omzetverlies? Of heeft u andere vragen over de NOW? Neem contact op met uw inkomensadviseur. Wij zijn blij als we u verder kunnen helpen, zeker in deze onzekere tijd.