Werkgever, laat compensatie transitievergoeding niet liggen!

Als werkgever kunt u in deze tijd wel wat financiële ademruimte gebruiken. Gelukkig is er ook goed nieuws: op 1 april is de regeling Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid ingegaan. U kunt nu een teruggave aanvragen voor transitievergoedingen die u sinds 2015 heeft betaald aan werknemers die u na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte heeft moeten ontslaan. Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, legt uit hoe u met deze regeling uw werkgeverslasten flink omlaag kunt brengen.

Ontslagvergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid


‘Sinds de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in juli 2015 moeten werkgevers bij ontslag werknemers een transitievergoeding betalen (daarvoor was dat de ontslagvergoeding). Als het om werknemers gaat die u na twee jaar arbeidsongeschiktheid moest laten gaan, dan bent u dubbel de sjaak: u moet dan niet alleen 104 weken loon doorbetalen, maar vervolgens ook nog eens een flinke ontslagvergoeding betalen. Die transitievergoeding kan oplopen tot € 83.000,-.

Waarom deze regeling?


Nu de regeling Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking is getreden, kunt u het transitiedeel van deze dubbele lasten terugvragen bij het UWV. Daarmee wil de overheid een opeenstapeling van kosten vermijden voor de werkgever door een langdurig zieke werknemer. Bovendien wil de overheid daarmee voorkomen dat werkgevers het dienstverband omzetten in een zogenoemd ‘slapend contract’ in plaats van het te beëindigen. Op die manier hoeven ze namelijk geen transitievergoeding te betalen. Met deze regeling voorkomt de overheid dus ook dat langdurig arbeidsongeschikte werknemers lang in onzekerheid blijven.

Overigens staat deze regeling los van de coronamaatregelen voor ondernemers.

Welke vergoedingen kunt u terugvragen?


U kunt de compensatie met terugwerkende kracht aanvragen bij het UWV. Het gaat om alle transitievergoedingen die u vanaf 1 juli 2015 heeft betaald aan werknemers die u na 2 jaar hebt moeten laten gaan, omdat ze niet voor u konden werken. U heeft tot 1 oktober van dit jaar de tijd om de teruggave aan te vragen. Het kan om hoge bedragen gaan, dus laat deze kans niet liggen!

Hoe en waar vraagt u compensatie aan?


U kunt de aanvraag indienen door met eHerkenning in te loggen op het Werkgeversportaal van het UWV. Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken voegen, zoals een bewijs van beëindiging van de overeenkomst en een bewijs van betaling van de transitievergoeding. Wat u precies moet aanleveren vindt u duidelijk uitgelegd op de website van het UWV. Ook leest u daar hoe het UWV de hoogte van de compensatie berekent. Het kost u wel even tijd om alles bij elkaar te verzamelen, maar het is de tijdsinvestering dubbel en dwars waard.’

Komt u er niet uit? Uw inkomensadviseur helpt u graag verder.

Dit artikel is geplaatst door

Simon Peereboom
Simon Peereboom
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen