Werkgever die nadenkt over het eigenrisicodragerschap

Wat kiest u: eigenrisicodragerschap WGA of UWV?

Het is u vast niet ontgaan, de druk die is opgevoerd om de keuze te maken rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering van uw werknemers. En dan met name de juiste keuze. U heeft nog tot het eind van het jaar om die te maken. Janthony Wielink, directeur van Enkwest Opleiding & Advies, legt uit waar u op moet letten.

Wat is het WGA-risico?

Even kort opfrissen: werknemers hebben na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht op een WIA-uitkering (WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’). Binnen de WIA bestaat een regeling, de WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze regeling zorgt dat werknemers die gedeeltelijk nog wel kunnen werken een uitkering krijgen. De eerste 10 uitkeringsjaren financiert de werkgever. Dat risico kan hij op twee manieren afdekken: door UWV-premies af te dragen (hij is dan ‘publiek verzekerd’) of door eigenrisicodrager WGA te worden en zich voor het WGA-risico door een verzekeraar te laten verzekeren (hij is dan ‘privaat verzekerd’).

WGA-flex komt erbij

Alsof die keus niet al lastig genoeg is, komt daar per 1 januari de WGA-flex bij: deze uitkering is bedoeld voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract die vanwege ziekte een Ziektewet-uitkering hebben ontvangen en na twee jaar de WGA ingaan. Op 1 januari 2017 wordt de WGA-flex samengevoegd met de WGA-vast. Als u als werkgever kiest voor eigenrisicodragerschap, doet u dat voortaan dus voor beide risico’s.

Wanneer kiest u?

Normaliter zijn er voor werkgevers twee overstapmomenten in het jaar: op 1 januari en 1 juli. U moet uw overstapwens dan 13 weken daarvóór kenbaar maken. Als u kiest voor eigenrisicodragerschap (een private verzekering), moet u dus vóór 1 april of 1 oktober een (door de verzekeraar getekende) garantieverklaring opsturen naar de Belastingdienst. Maakt u geen keuze? Dan blijft u automatisch verzekerd via het UWV.

Dit jaar anders

Als u voor volgend jaar de overstap naar het eigenrisicodragerschap wilde maken, moest u dat dus voor 1 oktober laten weten. Voor eigenrisicodragers die dat willen blijven, heeft de Belastingdienst die termijn verruimd. Omdat de WGA-flex erbij komt, hebben zij tot 31 december de tijd om een garantieverklaring van de verzekeraar voor beide WGA-risico’s op te sturen naar de Belastingdienst.

Houd de acceptatietermijn in de gaten

Daarnaast moeten eigenrisicodragers dit jaar ook rekening houden met de termijn die de verzekeraar aanhoudt voor de acceptatie van het verlengingsvoorstel. Als u in 2016 al eigenrisicodrager bent, heeft uw verzekeraar u inmiddels een voorstel gedaan om het WGA-flex-risico op de lopende WGA-polis bij te verzekeren. Als u daar niet mee akkoord gaat, zijn er twee keuzes. Of u keert terug naar het UWV of u brengt uw WGA-risico’s onder bij een andere verzekeraar. Zorg er ook bij de laatste optie voor dat de garantieverklaring van de nieuwe verzekeraar tijdig, dus uiterlijk 31 december bij de Belastingdienst ligt.

Kies uw premie

Wilt u volgend jaar uw keus voor UWV of verzekeraar heroverwegen? U vindt de nieuwe UWV-premies op de UWV-website. Als u wilt weten wat u bij een verzekeraar betaalt, moet u een offerte aanvragen.

Mijn advies is om u goed te laten voorlichten en alle opties af te wegen:

  • Wat zijn de verschillen in premies tussen UWV en verzekeraar?
  • Hoe ontwikkelt de premie zich de komende jaren?
  • Welke re-integratieondersteuning wordt door UWV of verzekeraar geleverd?
  • Welke ondersteuning past het beste bij u (heeft u bijvoorbeeld al een arbodienst of eigen casemanager)?

Het blijft lastige materie. Instroom in de WIA is zeker geen dagelijkse praktijk. Maar de (financiële) gevolgen kunnen groot zijn. Daarom nogmaals mijn pleidooi: laat u gedegen en onafhankelijk voorlichten. En vooral: op tijd!

Dit artikel is geplaatst door

Janthony Wielink Consultant inkomensverzekeringen
Janthony Wielink
Consultant inkomensverzekeringen
Logo van Enkwest