Dossiermap met de omgevingsvergunning

Voorkom onnodige kosten en wachttijden vergunning

Vergunningen, het minst favoriete woord van ondernemers. Helaas kunt u er niet omheen. Als u een winkel of een kantoor gaat openen, waar u 50 mensen of meer verwacht, heeft u een omgevingsvergunning of -melding nodig. En die krijgt u pas als uw pand aan alle brandveiligheidseisen voldoet. Mike van Gogh van BHV Nederland vertelt hoe u daarbij hoge kosten en lange wachttijden kunt voorkomen.

Winkel in monumentaal pandje ‘Laatst was ik op werkbezoek in Amsterdam. Een jonge ondernemer had een leuk monumentaal pandje in de binnenstad gekocht. Hij wilde daarin een kledingzaak gaan beginnen. Al snel kreeg hij een brief van de gemeente. Daarin werd hem vriendelijk doch dringend verzocht snel een omgevingsmelding aan te vragen. Het pand was daarvoor namelijk een museum, waardoor de bestaande vergunning niet meer geldig was.

Hoge aanvraagkosten De ondernemer besloot zelf de benodigde tekeningen te maken. Bij de aanvraag van een vergunning moet je voor iedere etage een tekening aanleveren. Die moeten op schaal zijn en moeten een goed beeld geven van de brandveiligheidsvoorzieningen. Hij is daar dagen mee bezig geweest. Het pandje bestaat uit 7,5 etage. En omdat hij naast de aanvraagkosten, ook per tekening moest betalen bij indiening, kostte de aanvraag hem 2000 euro.

Onvoldoende veiligheidsvoorzieningen Na 5 maanden kreeg hij uitsluitsel: de aanvraag was afgewezen. Op één etage bleek sprake van een ‘doodlopende eindsituatie’. In gewoon Nederlands: daar kun je maar één kant op vluchten, namelijk terug naar waar je vandaan komt. Daardoor zijn rookmelders op die plaats verplicht en die stonden niet op de tekeningen. Ook bleek voor dit pand een ontruimingsplan noodzakelijk.

Nieuwe poging Voordat hij een nieuwe poging kon wagen, moest de ondernemer zorgen dat hij de brandveiligheid goed had geregeld. Hij vroeg BHV Nederland om hem daarbij te helpen. Wij hebben het Bouwbesluit erbij gepakt en gekeken aan welke brandveiligheidseisen dit pand nog meer moet voldoen. Daaruit bleek dat de oppervlakte van de winkel zodanig groot is, dat er een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn. Enkele tienduizenden euro’s verder was zijn pand voldoende brandveilig en kreeg hij alsnog zijn vergunning.

Bezint eer ge onderneemt Uiteindelijk is het voor het deze ondernemer goed gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat andere starters na een afwijzing de handdoek in de ring gooien. Zij zullen noodgedwongen het pand weer moeten verkopen. De moraal van dit verhaal is dan ook: vraag vooraf advies over de brandveiligheid van het pand. Dat kost wel wat, maar daarmee kun je ook weer veel besparen. Niet alleen geld, maar vooral ook tijd. Want je bent na een vergunningsaanvraag zomaar een half jaar verder voordat je kunt gaan ondernemen.’

Dit artikel is geplaatst door

Mike van Gogh sales manager BHVNederland
Mike van Gogh
Sales Manager
Logo BHVNederland