Iemand probeert een spaarvarken af te maken van een man met grijs haar

Voorkom dat u jaren zonder inkomen komt te zitten

Sinds 2013 stijgt de AOW-leeftijd in Nederland. Dat heeft grote gevolgen voor u en wellicht ook voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). ‘Heeft u uw inkomen al verzekerd voor als u niet meer kunt werken? Controleer dan of deze verzekering aansluit op uw nieuwe AOW-leeftijd. Zo voorkomt u dat u straks jaren moet overbruggen zonder inkomen,’ waarschuwt Yoram Schwarz, directeur van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Zelf arbeidsongeschiktheidsrisico afdekken

‘Als ondernemer gaat u voor succes en denkt u in kansen. Maar ondernemen brengt ook risico’s met zich mee. Zo krijgt u geen WIA-uitkering als u arbeidsongeschikt raakt. Dit risico moet u zelf afdekken. Bijvoorbeeld met een aov, die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Helaas laten verhalen in de media zien dat mensen soms jaren zonder inkomen moeten overbruggen. Dan blijkt achteraf dat de verzekering niet goed aansluit en valt er niets meer aan te doen.

Schrijnend voorbeeld

In dit verslag ziet u bijvoorbeeld een makelaar, die op zijn 58e door een herseninfarct volledig arbeidsongeschikt is geworden. Hij heeft in 1996 een aov afgesloten, maar die loopt maar tot zijn 65e. Dat betekent dat hij straks twee jaar volledig zonder inkomen zit.

Op latere leeftijd met pensioen

Wij zien dat veel van onze verzekerden nog een eindleeftijd van 62 jaar of jonger op hun polis hebben staan. Nu de levensverwachting stijgt en de overheid de pensioenleeftijd opschuift naar tenminste 67 jaar, kunnen deze verzekerden in de problemen komen als ze arbeidsongeschikt raken. Een periode van minimaal vijf jaar zonder inkomen kunnen de meeste mensen namelijk niet zomaar overbruggen.

Nú een reëel risico

Ook als u nog lang niet met pensioen gaat, vraagt dit nú uw aandacht. U loopt immers elke dag het risico om arbeidsongeschikt te raken. En als dat onverhoopt ook echt gebeurt, kunt u uw verzekering niet meer aanpassen.

Wat kunt u doen?

Voorkom dat u een tijdlang zonder inkomen komt te zitten en controleer de eindleeftijd van uw verzekering. Heeft u een aov die niet doorloopt tot u 67 jaar bent? Beoordeel dan samen met uw adviseur of u de eindleeftijd van uw verzekering wilt en kunt verhogen.

Vraag advies

Arbeidsongeschiktheid is een groot financieel risico. Soms gaat het om duizenden euro’s, maar soms ook om tonnen tot miljoenen. Wilt u een advies over aov? Neem dan contact op met een financieel adviseur. Hij is deskundig en onafhankelijk en helpt u graag.’ Op deze website vindt u daar meer informatie over.

 

Dit artikel is geplaatst door

Yoram Schwarz directeur van de Movir
Yoram Schwarz
Directeur Movir
Logo van Movir