Verbod asbestdaken voorlopig van de baan

Het verbod op asbestdaken per 31 december 2024 is van de baan. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen. Het merendeel van de kamerleden vreest namelijk dat verwijdering tot té hoge kosten leidt voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden (stallen). Daarnaast zijn er te weinig gespecialiseerde bedrijven die asbest op een veilige manier kunnen verwijderen.

Het verbod werd in maart 2015 op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) door de ministerraad aangenomen. In oktober 2018 werd het door de Tweede Kamer aangenomen. Begin juni heeft de Eerste Kamer alsnog een streep door het plan getrokken.

Subsidiepot leeg

Veel agrarische bedrijven hebben de laatste jaren geprofiteerd van de subsidieregeling waarmee ze asbesthoudende dakbedekking konden vervangen door bitumen dakplaten om daar zonnepanelen op te plaatsen. Die pot is inmiddels leeg. Ook de provinciale subsidies zijn inmiddels uitgeput. Daarmee wordt vervanging van een asbestdak wel een heel kostbare aangelegenheid

Uitstel geen afstel

De politiek en betrokken partijen zoals het RIVM, TNO en de Gezondheidsraad gaan nu in overleg over nieuwe regelgeving. Asbest blijft immers een groot gevaar voor de gezondheid. Ook wordt gekeken naar een goedkopere methode om asbestdaken te saneren.

Verbouw of sloop: inventarisatieplicht

Het verbod gold overigens alleen voor asbesthoudend materiaal dat in direct contact staat met de buitenlucht. In het algemeen – en nu nog steeds –  geldt voor werkzaamheden aan een gebouw waar asbest in verwerkt kan zijn: als het pand gebouwd is vóór 1994, geldt de plicht om te inventariseren op asbest. Zie ook: Asbestschade in de bouw.

Verzekerbaar risico?

De afgelopen jaren hebben sommige verzekeraars asbestdaken uitgesloten of de dekking beperkt. Die voorwaarden blijven gelden zolang ze niet worden aangepast. Rokus Plantinga, relatiemanager voor onder andere de agrarische sector en food bij ABN AMRO Verzekeringen: ‘Als je een asbestdak op je bedrijfspand hebt, is het belangrijk om je goed te laten adviseren over wat dat betekent voor je dekking. Wordt na een brandschade de reparatie van je asbestdak vergoed? Of ben je gedekt als je buurman je na een brand aansprakelijk stelt voor schade aan zijn wagenpark dat door deeltjes asbest is verontreinigd? Check in ieder geval de voorwaarden van je opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.’

Dit artikel is geplaatst door

Rokus Plantinge relatie manager verzekeren
Rokus Plantinga
Relatie manager verzekeringen