Een zzp'er in de bouw

Vallen zzp’ers onder de Arbowet?

Ben je als kleine zelfstandige eigenlijk verplicht om je aan te sluiten bij een arbodienst? Je zou denken van niet. Vooral als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) hoef je je niet druk te maken over de Arbowet, toch? Marc Aelberts, managing partner van Richting, legt uit dat ook zzp’ers vallen onder de Arbowet. Bovendien: ‘Ook al is iemand voor de Belastingdienst een zzp’er, er zijn situaties waarin de Inspectie SZW een zzp’er beschouwt als werkgever.’

Gezond en veilig werken

‘De Arbowet is er om te zorgen dat iedereen in Nederland gezond en veilig werkt. Als werkgever ben je verplicht om toe te zien op naleving van die Arbowet. Daarvoor schakelt hij doorgaans een arbodienst in. In principe is een zelfstandige geen werkgever en hoeft hij zich dus niet aan te sluiten bij een arbodienst. Om zeker te zijn of dat altijd zo is, is het van belang hoe de inspectie van het SZW de zelfstandige ziet. Want ook al is iemand voor de Belastingdienst een zzp’er, er zijn situaties waarin iemand voor de Inspectie SZW geen zelfstandige is, maar werknemer of zelfs werkgever.

Inlener is werkgever

Als u bijvoorbeeld tijdelijk iemand inschakelt om u te helpen, ziet de Inspectie SZW u als werkgever. Stel: een zelfstandige metselaar heeft een opdracht aangenomen om een muur te metselen. Hij ziet al snel dat hij de opdracht alleen niet op tijd af gaat krijgen. Hij huurt een collega-zzp’er in om hem te helpen. Dat maakt hem de inlener: hij bepaalt de werktijden, hij ziet toe op het werk, geeft instructies hoe het werk moet worden uitgevoerd en verstrekt het materieel. Dat maakt hem voor de Arbowet de werkgever en zijn collega een werknemer.

Wat is uw feitelijke werksituatie?

Om te bepalen of iemand zelfstandige, werkgever of werknemer is, is dus voor de Inspectie SZW de feitelijke situatie doorslaggevend. Twijfelt u over uw situatie? In de hieronder staande publicatie van het ministerie van SZW (Deel 2) is na te gaan welke situatie van toepassing is en of het voor u noodzakelijk is om aansluiting te zoeken bij een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts.

Lees meer in: Zelfstandigen en de Arbowet.pdf

Zelfstandig volgens de wet DBA?

De nieuwe wet DBA, die vanaf januari 2018 gehandhaafd gaat worden, is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Ziet de Belastingdienst in het bovenstaand voorbeeld de ingehuurde zzp’er nog wel als zelfstandige? Dat ligt eraan wat beide partijen afspreken over de uitvoering en betaling van de klus. Als de ingehuurde collega-zzp’er zelf mag bepalen wanneer hij de opdracht uitvoert, is er zeker geen sprake van een gezagsverhouding. Om te voorkomen dat de Belastingdienst de ingehuurde collega als een werknemer ziet, doen de collega’s er goed aan vooraf een modelovereenkomst te sluiten, waarin duidelijk staat omschreven dat de ingehuurde zzp’er de werkzaamheden zelfstandig uitvoert én daarvoor een factuur stuurt.

Arbo-verplichtingen bij ziekteverzuim

En als de Inspectie SZW vindt dat u werknemer of werkgever bent, moet u zich bijvoorbeeld ook aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) houden. Deze wet bepaalt dat werkgever en werknemer samen zo snel mogelijk aan de slag moeten met een reïntegratietraject. De werkgever moet daarvoor al in de eerste week de zieke werknemer aanmelden bij een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts met wie hij een contract heeft afgesloten.

Zzp’ers en veilig werken

Tot slot: bedenk dat u óók als u geen mensen in dienst heeft, zich moet houden aan de Arbo-voorschriften voor veilig werken*. Neem nu het voorbeeld van een glazenwasser. Deze zzp’er wast de ramen op een hoge ladder in plaats van een hoogwerker. Hij werkt op een hoogte boven de 10 meter. Ten onrechte denkt hij niet gebonden te zijn aan de Arbowet en zich de kosten van een hoogwerker te kunnen besparen. Als de Inspectie SZW dit ontdekt, legt deze het werk stil en krijgt de zzp’er een boete voor overtreding van de Arbowet.’

Meer informatie vindt u op: http://www.zzpveiligwerken.nl

*Vanaf 1 juli 2012 gelden nieuwe Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel. Tot dan toe golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden, maar sinds 2012 gelden voor zzp’ers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s te voorkomen of beperken. Meer hierover leest u op het Arboportaal.

Dit artikel is geplaatst door

Marc Aelberts Directeur
Marc Aelberts
Directeur
Logo Richting