Uit het (juridische) leven gegrepen en dit keer ook uit de kas van de werkgever

Met de wijzigingen van het ontslagrecht per 1 juli 2015, verandert ook een belangrijke regel in het ontslagproces. Als werkgever moet je nu een nog sterkere zaak hebben als je overgaat tot ontslag op staande voet, anders riskeer je hoge kosten. Bedrijfsjuridisch adviseur Yvette Beumer van Spijkers & Koppen waarschuwt voor onvoorziene gevolgen van ontslag op staande voet.

Geld vermist

‘Laatst kreeg ik te maken met een geval van ontslag op staande voet, waarbij de ondernemer weinig risico liep op een juridische nasleep en hoge kosten. Een bedrijfsleider was na sluiting van de winkel richting bank vertrokken. Het geld wordt echter nooit op de rekening van de werkgever bijgeschreven. Wat is er gebeurd? Fout van de bank of fout van de bedrijfsleider

Zorgvuldig te werk

De protocollen van de bank zijn waterdicht. Na onderzoek bij de bank kan er alleen maar worden vastgesteld dat het geld nooit in de automaat is gedeponeerd. De werkgever belt mij op met de vraag of hij de bedrijfsleider op staande voet kan ontslaan. Alle signalen wijzen richting bedrijfsleider, maar zorgvuldigheid is geboden. We bespreken uitgebreid welke stappen de werkgever moet zetten. Gedurende de hele dag en avond ligt mijn mobiel binnen bereik voor ruggespraak. Nogmaals wordt alles gecheckt, ook bij de bank.

‘De bedrijfsleider belooft schoorvoetend het vermiste geld te zullen terugbetalen.’

Schoorvoetende bekentenis

Vervolgens stelt de werkgever een onderzoek op de werkvloer in. Met iedereen in de winkel wordt gesproken en uiteraard ook met de verantwoordelijke bedrijfsleider. Door de beheerste, maar doortastende houding van de werkgever, komt de aap al snel uit de mouw. De bedrijfsleider belooft schoorvoetend het vermiste geld te zullen terugbetalen.

Grond voor ontslag?

Wat zou u als werkgever doen? Ontslaan op staande voet? Bedenk dan dat u een risico loopt, zeker als u niet honderd procent zeker bent van uw zaak. Een werknemer die zich niet neerlegt bij zijn ontslag, kan namelijk een beroep doen op nietigheid van het ontslag. Er is dan volgens hem geen grond voor ontslag op staande voet en hij stelt dat de arbeidsovereenkomst nog gewoon doorloopt. Hij houdt zich beschikbaar voor werk en eist dat zijn loon gewoon doorbetaald wordt.

Pas op: veranderde regels

Om hieraan een eind te maken, kan de werkgever bij ontslag op staande voet een voorwaardelijke ontbindingsprocedure bij de kantonrechter starten. De rechter kan de arbeidsovereenkomst dan alsnog beëindigen. Tegen deze ontbindingsuitspraak staat geen hoger beroep open, of liever gezegd: stond geen hoger beroep open. Want vanaf 1 juli 2015 kan tegen deze uitspraak wél hoger beroep worden ingesteld. Daarmee kan een gevecht over het al dan niet terecht zijn van een ontslag op staande voet eindeloos gaan duren. En als de werknemer aan het eind van de rit gelijk krijgt, mag de werkgever – met terugwerkende kracht en verhoogd met boetes – het loon alsnog aan de werknemer uitbetalen. Voor veel ondernemers zal dat niet te betalen zijn.

Niet zonneklaar?

Er zijn veel omstandigheden die meewegen bij de vraag of ontslag op staande voet terecht is. Dat is helaas niet altijd zo duidelijk als in het bovenstaande voorbeeld. Laat u zich daarom goed adviseren voordat u een werknemer ontslaat.’

Dit artikel is geplaatst door

Yvette Beumer
Mede-eigenaar