steun voor ondernemers

Steunpakket ondernemers verlengd en uitgebreid

UPDATE: Dit artikel bevat gedateerde informatie. Voor informatie over de meest recente steunmaatregelen van de overheid verwijzen we u naar het artikel van  22 september 2020. U vind de link hieronder.

22-09-2020: Recente steunmaatregelen van de overheid

Steunpakket ondernemers nog eens verlengd tot in 2021

 

Nu duidelijk is dat de coronacrisis voorlopig nog niet voorbij is, heeft de overheid het steunpakket aan maatregelen voor ondernemers verlengd en uitgebreid. In dit blog zet Albert Ulrich, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, voor u op een rijtje welke steun er de komende maanden voor u beschikbaar is en onder welke voorwaarden.

Welke steun is er voor ondernemers met personeel?

De NOW verlengd met 3 maanden

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW) is met 3 maanden verlengd. U kunt dus ook voor juni, juli en augustus nog bij het UWV deze tegemoetkoming in uw loonkosten aanvragen. Dat kunt u nog tot en met 31 augustus  doen. Het UWV berekent voor de NOW 2.0 de hoogte van de tegemoetkoming op basis van uw loonkosten in de maand maart. Ook valt de NOW 2.0-uitkering gunstiger uit, doordat het UWV in de berekening de component werkgeverslasten verhoogt van 30% naar 40%.

Voorwaarden: U moet kunnen aantonen dat u minimaal 20% omzetdaling verwacht. Nieuw is dat aanvragers hun werknemers verplicht moeten stimuleren om bij- of omscholing te volgen. Heeft u al gebruikgemaakt van de NOW 1.0? Dan moet de periode waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt aansluiten.

Lees voordat u een NOW-aanvraag doet mijn blog: Werkgever, pas op voor deze valkuilen in de NOW.

Verder is de overheid bezig met een aanvulling op de uitkering van de NOW 1.0 voor seizoenbedrijven. Werkgevers die veel seizoenwerknemers in dienst hebben en daardoor een lage, niet-representatieve loonsom hadden in januari, krijgen een extra compensatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) volgt TOGS op

Tot 26 juni kunnen ondernemers in de extra hard getroffen sectoren, een tegemoetkoming aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 wordt op 15 juni vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Met de TVL kunnen getroffen ondernemers hun vaste lasten betalen. De TVL geldt voor de maanden juni tot en met augustus 2020 en is maximaal € 20.000 voor die periode.

Voorwaarden: U mag niet meer dan 250 medewerkers in dienst hebben en u moet kunnen aantonen dat uw omzet minimaal 30% is gedaald door de coronamaatregelen.

Let op: Als u gebruikmaakt van de TVL, rekent het UWV deze tegemoetkoming als omzet, waardoor uw NOW-subsidie lager kan uitvallen.

Welke steun is er voor ondernemers zonder personeel?

Tozo met 3 maanden verlengd

Voor zelfstandige ondernemers heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Ook de Tozo wordt verlengd met drie maanden. U kunt dus nog in juni, juli en augustus deze aanvulling op uw inkomen aanvragen bij de gemeente waar u woont. De Tozo bedraagt maximaal € 1500 netto per maand.

Voorwaarden: De Tozo is een gift, geen lening; u hoeft dit bedrag dus niet terug te betalen. Nog steeds kijken de gemeenten bij de beoordeling van de aanvraag niet naar uw vermogen en levensvatbaarheid van uw onderneming. Wel kijken ze voortaan naar het partnerinkomen.

Daarnaast kunnen zelfstandig ondernemers de komende drie maanden nog een bedrijfskrediet aanvragen. U kunt maximaal € 10.157 lenen.

Belastingdienst versoepelt urencriterium

Tot 1 september versoepelt de Belastingdienst het urencriterium. Daardoor kunnen zelfstandig ondernemers over dit jaar toch gebruikmaken van de belastingvoordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek.

Belastingmaatregelen voor alle ondernemers

Uitstel betaling verlengd

De mogelijkheid om betaling van belastingen uit te stellen worden verlengd tot 1 september. Alle maatregelen die de Belastingdienst neemt om ondernemers te helpen, vindt u in het Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst.

Afspraak mogelijk pauze hypotheekrente

Kunt u door de maatregelen uw hypotheekrente niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U mag een betaalpauze van maximaal 6 maanden afspreken. U stelt na afloop van de betaalpauze met uw kredietverstrekker een nieuw betaalschema vast voor de rente en de aflossing.

Voorwaarden: U moet een terugval in inkomen hebben van minimaal 20% en u moet vóór 31 augustus de pauze aanvragen bij uw kredietverstrekker.

Makkelijker geld lenen

Het blijft voorlopig makkelijker om geld te lenen; voor grote en kleinere bedrijven heeft de overheid de extra, ruimere of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties verlengd.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verruimd


Via de GO kunnen grote en middelgrote bedrijven tijdelijk maximaal 150 miljoen euro lenen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd

Door de verruiming van de BMKB, kunt u sneller en meer lenen.

Uitstel aflossing Qredits

Het kabinet heeft 6 miljoen euro beschikbaar gesteld, zodat kleine ondernemers 6 maanden uitstel van betaling krijgen voor hun aflossing van hun lening bij microkredietenverstrekker Qredits. In deze periode wordt de rente verlaagd naar 2%.

Extra ondersteuning innovatieve ondernemingen

De overheid heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Zij kunnen een Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. Daarnaast kunnen ze een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling.

Verwachte extra maatregelen

Intussen werkt de overheid hard aan aanvullende maatregelen, zoals extra steun voor de cultuursector, voor bedrijven die afhankelijk zijn van seizoenswerk en voor flexwerkers.

Meer hierover vindt u op deze speciale webpagina van de Rijksoverheid