steun voor ondernemers

Steunpakket ondernemers nog eens verlengd tot in 2021

Met een flinke stijging van het aantal besmettingen is de coronacrisis voorlopig nog niet ten einde. De overheid probeert uit alle macht de economie draaiende en ondernemers overeind te houden. Voor de tweede keer heeft ze daarom het steunpakket aan maatregelen voor ondernemers verlengd. In dit blog praat Albert Ulrich, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, u bij over de steunmaatregelen.

Welke steun is er voor ondernemers met personeel?

 

De NOW verlengd tot en met juni 2021
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten. Ondernemers die door de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben kunnen de verlengde NOW aanvragen.

Vanaf maart was NOW 1.0 van kracht en vanaf juni NOW 2.0. Deze laatste kunt u niet meer aanvragen maar wordt onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 juni 2021. U kunt de NOW 3.0 aanvragen vanaf 16 november a.s.

Wat verandert er in NOW 3.0?
U kunt de NOW 3.0 per 3 maanden aanvragen. Er komen dus 3 subsidieblokken van 3 maanden. In het eerste subsidieblok van 1 oktober 2020 tot en met 31 december geldt de eis van 20% omzetverlies. In de subsidieblokken 2 en 3 kunt u aanspraak maken op overheidssteun als u minimaal 30% omzetverlies heeft.

Vergoeding daalt, loonkosten mogen ook omlaag
Ook de vergoeding heeft een glijdende schaal meegekregen. De vergoedingspercentages dalen geleidelijk van 80% in het eerste blok, naar 70% in het tweede blok en uiteindelijk naar 60% in het derde subsidieblok. Hier staat tegenover dat u de loonsom geleidelijk mag afbouwen met 10%, 15% en 20%. In tegenstelling tot NOW 1.0 en 2.0 leidt een verlaagde loonsom niet tot een lagere tegemoetkoming. De korting bij bedrijfseconomisch ontslag is niet van toepassing bij NOW 3.0.

Maximale vergoeding daalt
De maximale vergoeding voor loon per werknemer wordt in subsidieblok 3 (april, mei en juni 2021)
€ 4.845,42 per maand. Dat was in NOW 1.0 en 2.0 nog maximaal € 9.538 per werknemer.

Meer informatie over de NOW 3 vindt u op deze speciale webpagina van de Rijksoverheid.

TVL verlengd tot en met juni 2021
Ondernemers met maximaal 250 werknemers mogen voor nog eens 3 periodes van 3 maanden de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen. Het maximale bedrag van deze belastingvrije tegemoetkoming is verhoogd naar 90.000 euro. Wel wordt deze regeling gedurende de looptijd geleidelijk afgebouwd.

  • TVL subsidieperiode 1 loopt nog tot en met 30 september 2020.
  • TVL subsidieperiode 2 start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021.
  • TVL subsidieperiode 3 start op 1 januari tot en met 31 maart 2021.
  • TVL subsidieperiode 4 start op 1 april tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie over de TVL vindt u op deze speciale webpagina van de Rijksoverheid.

Welke steun is er voor ondernemers zonder personeel?

Tozo verlengd tot en met juni 2021
Het kabinet heeft ook de tijdelijke overbruggingsmaatregelen zelfstandig ondernemers met 9 maanden verlengd. Wel moet u nu kunnen aantonen dat u zelf onvoldoende beschikbare geldmiddelen heeft. Daarnaast kunt u als zelfstandig ondernemer vanaf 1 januari 2021 aankloppen bij de gemeente voor ondersteuning in de vorm van bij- of omscholing en heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de TVL vindt u op deze speciale webpagina van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor alles ondernemers

U kunt nog tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Het uitstel loopt dan uiterlijk 1 januari 2021 af. Om te voorkomen dat ondernemers alsnog hun opgebouwde belastingschuld niet kunnen aflossen, krijgen ze daar 2 jaar de tijd voor. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna 0 blijft van kracht tot en met 31 december 2021.

Meer informatie over belastinguitstel vindt u op deze speciale webpagina van de Rijksoverheid.

Aanvullende maatregelen

Daarnaast heeft de overheid een aantal nieuwe maatregelen bedacht, onder andere om investeringen te bevorderen. Maar ook om mensen die zonder werk komen te zitten in staat te stellen zich om- of bij te scholen. Een handig overzicht van alle maatregelen kunt u vanaf deze pagina downloaden in pdf-formaat.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie vindt u op rijksoverheid.nl/steunpakket.