Man in pak scheurt een overeenkomst van bepaalde tijd door

Opdrachten aangegaan voor bepaalde tijd toch opzegbaar

Stel, u gaat met een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd aan. Dan kan deze door de opdrachtgever toch niet worden opgezegd voor het einde van de looptijd? Dus wel! Marten van Buiten van Spectrum Advocaten legt uit hoe u dit soort ellende kunt voorkomen. ‘Beeïndigingsbepalingen in een overeenkomst krijgen vaak te weinig aandacht.’

Voortijdig opgezegd

‘Een cateringbedrijf was een contract aangegaan met een groot onderzoeksinstitiuut voor de bepaalde tijd van 3 jaar voor het volledige beheer van het bedrijfsrestaurant. Echter, de opdrachtgever geeft al na een paar maanden aan dat hij van plan was om de overeenkomst te beëindigen. Omdat het contract voor afloop van de contractstermijn wordt beëindigd, wacht de cateraar vervolgens een vergoedingsvoorstel af. Per e-mail geeft hij de hoogte van de behaalde omzetten, de te verwachten omzetstijging, de kosten van de investeringen en overige opstartkosten door aan de opdrachtgever, zodat deze hiermee rekening kan houden bij zijn voorstel.

Te allen tijde opzeggen?

De opdrachtgever zegt de overeenkomst inderdaad een maand later per brief op. Hij beroept zich op artikel 7:408 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarin staat dat de opdrachtgever te allen tijde kan opzeggen, mits de opzegging rechtmatig is. In dit geval zou dat betekenen dat de opdrachtgever géén vergoeding zou hoeven te betalen, tenzij de overeenkomst anders bepaalt. In de overeenkomst was echter alleen iets geregeld over een vergoeding voor investeringskosten. De opdrachtgever biedt aan slechts de investeringskosten na afschrijving te vergoeden.

Welles-nietes-situatie

Wat volgt is gesteggel of er wel of niet is afgeweken van artikel 7:408 BW. Omdat het een overeenkomst betreft tussen twee professionele partijen, is afwijking mogelijk. Met andere woorden: de vraag was, of er wel of niet tussentijds kon worden opgezegd. Volgens de cateraar kon dat niet en is de opzegging in strijd met de overeenkomst en onrechtmatig. Hij vond daarom dat het onderzoeksinstituut alle financiële schade moest vergoeden, waaronder de gemiste omzet door deze vroegtijdige beëindiging.

Wat was de bedoeling?

De cateraar schakelt mij vervolgens in. Daarmee werd het mijn taak om goed naar de tekst van de bepalingen te kijken, maar ook naar wat partijen vóór het aangaan van de overeenkomst hebben besproken. Daaruit bleek dat beide partijen hebben bedoeld dat buiten de gevallen genoemd in de overeenkomst, niet tussentijds kon worden opgezegd. Verder heb ik de cateraar bijgestaan in de onderhandeling over de vergoeding.

Werkelijke reden

De opdrachtgever gaf aanvankelijk als reden voor de beëindiging aan niet tevreden te zijn. Echter was bij de cateraar bekend dat de opdrachtgever van de cateraar af wilde, omdat er was gekozen voor een ander concept voor de bedrijfscatering. Daar werd al over gesproken toen de inkt van de overeenkomst met de cateraar nog nat was. Dit was de werkelijke reden van de beëindiging en niet de geveinsde ontevredenheid. Een extra reden om op het scherpst van de snede te onderhandelen voor de opdrachtnemer.

Rechten en verplichtingen over en weer

Uiteindelijk weten de partijen elkaar te vinden en lossen ze de zaak alsnog onderling op. Dat is vaak de beste oplossing voor iedereen. Procederen kost tijd, geld en energie die beter ergens anders aan kan worden besteed. Er was voor de standpunten van beide partijen wat te zeggen. Dat is vaak zo. Reden temeer om ervoor te zorgen dat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. Wat zijn de rechten en verplichtingen over en weer? In dit geval had duidelijker moeten worden opgenomen over wanneer en hoe de overeenkomst kon worden beëindigd en dus ook of dat tussentijds zou kunnen. Niet minder belangrijk is om in de overeenkomst op te nemen wat de gevolgen zijn van de beëindiging.’

Geen update missen over ondernemingsrecht?

Ontvang de meest actuele informatie over bedrijfsrisico's en preventie.

Ja, dat wil ik

Dit artikel is geplaatst door

Marten van Buiten Advocaat-partner
Marten van Buiten
Advocaat-partner
Logo spectrum advocaten