Nieuwe manieren om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te bevorderen

Duurzame inzetbaarheid, oftewel: langer, vitaler met plezier werken. Daar wilt u als goed werkgever graag invulling aan geven, maar hoe? Dat kan op veel manieren. In dit blog belicht Simon Peereboom, specialist Inkomen & Zorg van ABN AMRO Verzekeringen, een aantal verzekeringen die u voor uw personeel kunt afsluiten, waarmee u uitval voorkomt.

Hoe geef je invulling aan duurzame inzetbaarheid?

‘Ik merk in de praktijk dat veel bedrijven zoeken naar manieren om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid.  Zeker voor ondernemers in het MKB is dit een uitdaging. Ze zien wel het belang van vitale en tevreden medewerkers: die zijn productiever en minder vaak ziek. Maar ze weten niet goed hoe ze dat moeten stimuleren. Gelukkig ontstaan er nu nieuwe middelen en producten die zij daarvoor kunnen gebruiken.

Aanvullende verzekering

De mogelijkheid bestond al om als werkgever je werknemers een collectieve ziektekostenverzekeringen aan te bieden. De werknemer kon dan tegen een korting een ziektekostenverzekering afsluiten. Relatief nieuw is de aanvullende verzekering waarvan de werkgever de premie (deels) voor zijn rekening neemt. De werknemer betaalt daardoor een heel lage premie voor de aanvullende verzekering. Daar hebben zowel werkgever als werknemer baat bij.

Voor beide partijen voordelig

Voor de werknemer is deze aanvullende verzekering een gunstige secundaire arbeidsvoorwaarde. De werkgever heeft als voordeel dat zijn imago als werkgever verbetert. Bovendien zijn er nu pakketten met extra dekking voor bijvoorbeeld fysiotherapie en psychologische hulp. Als je bedenkt dat 60% van de mensen die langdurig ziek zijn, thuis zitten door psychische of fysieke klachten, is dat dus een goede investering in de gezondheid van je mensen.

Preventie verzekerd

Een andere nieuwe vorm is de bedrijfsgezondheidsverzekering. De werkgever sluit deze verzekering af voor zijn personeel als aanvulling op de eigen zorgverzekering van de werknemer. Zo kan de werkgever ervoor zorgen dat werknemers fit en vitaal blijven en maakt hij geen extra kosten voor eventuele zieke werknemers. Dat is dus ook goed voor het bedrijf. De verzekering biedt naast een budget voor preventie onder andere dekking voor:

  • fysiotherapie en oefentherapie;
  • psychologische hulp en mindfulness;
  • preventief medisch onderzoek
  • vervangende mantelzorg, gezinshulp bij uitval van partner

Ook deze verzekering helpt u dus om uw werknemers langer, vitaal aan het werk te houden. Bovendien draagt dit bij aan goed werkgeverschap. Dat zal ik met een voorbeeld uitleggen.

Ook zorg voor partner vergoed

Laatst werd ik gebeld door een MKB-ondernemer. De partner van een van zijn 10 werknemers was ernstig ziek geworden. De werknemer vroeg of hij voor zijn vrouw mocht zorgen tijdens de behandeling. Maar omdat de werkgever voor die gevallen niets had geregeld, kon hij het zich niet veroorloven om de werknemer twee maanden betaald zorgverlof te geven. Hij wist dondersgoed dat als hij dat niet deed, het risico groot was dat de werknemer zich ziek zou melden. Met een uitkering van de bedrijfsgezondheidsverzekering kan de werknemer vervangende mantelzorg inhuren. Zelfs kinderopvang tijdens de ziekenhuisopname van zijn vrouw wordt vergoed. In zo’n geval is het toch wel heel fijn dat je als werkgever een oplossing kunt bieden.
Premies voor beide varianten kosten tussen de 5 en 10 euro per maand. Welke van beide vormen u ook kiest: het zijn allebei uitstekende extra secundaire arbeidsvoorwaarden, die voor u en uw werknemers gunstig uitpakken.’

Dit artikel is geplaatst door

Simon Peereboom
Simon Peereboom
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen