Is het voor u voordeliger om in 2021 eigenrisicodrager te worden?

Werkgevers opgelet: voor u het weet is het 1 oktober. Tot die datum kunt u de Belastingdienst laten weten hoe u volgend jaar het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw werknemers wilt verzekeren: via het UWV of een verzekeraar. Adviseur inkomen Albert Ulrich vertelt hoe ABN AMRO Verzekeringen u kan helpen die knoop door te hakken – in uw voordeel.

Arbeidsongeschiktheidsrisico: zelf dragen of via UWV?

Elk jaar kunt u op twee momenten in het jaar kiezen: verzeker ik mijn werknemers voor arbeidsongeschiktheid via het publieke stelsel (het UWV)? Of ga ik dat risico zelf dragen en sluit ik daar een (private) verzekering voor af? Vooral voor grotere ondernemers, met een loonsom boven de 1,5 miljoen euro, kan het voordeliger uitpakken om eigenrisicodrager te worden.

Wanneer moet u die keuze maken?

U kunt elk jaar op 1 januari en op 1 juli overstappen. Wilt u overstappen? Dan moet u dat 13 weken voor het overstapmoment laten weten. De volgende deadline is dus 1 oktober. Als u al verzekerd bent via het UWV en u maakt geen keuze, blijft u automatisch verzekerd via het UWV. Het volgende keuzemoment is in het voorjaar; als u dan wilt overstappen moet u dat vóór 1 april doorgeven.

Wat moet u weten om die keuze te maken?

Om te kunnen berekenen welke keuze voor u het voordeligst uitpakt, moet u twee dingen weten:

      1. Wat zijn de premiebepalende factoren voor de WGA en de Ziektewet (ZW-flex)? Op 2 september maakt het UWV deze parameters en sectorpremies bekend voor 2021.
      2. Welke WGA of Ziektewet-uitkeringen heeft het UWV moeten betalen voor uw (ex-)werknemers in 2019? U betaalt vaak uw eigen schade of meer, dus hoe meer langdurig zieke werknemers er zijn in uw onderneming, hoe hoger uw zogenoemde ‘gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk)’.

Wat betekent dat voor u?

Als u overstapt naar een private verzekering en dus eigenrisicodrager wordt, komen de WGA- & ziektewetuitkeringen -en re-integratiekosten van werknemers die volgend jaar ziek worden voor uw rekening. Bestaande uitkeringen blijven achter bij het UWV; het UWV betaalt dus nog wél voor de werknemers die dan al een WGA- of ZW-uitkering krijgen. Met andere woorden: hoe meer arbeidsongeschikte werknemers u in dienst heeft (of had), hoe voordeliger het voor u is om eigenrisicodrager te worden.

Hoe kunnen wij u helpen kiezen?

Er is één probleem: u krijgt pas begin december van de Belastingdienst te horen hoeveel WGA- en ZW-uitkeringen u worden ‘toegerekend’ en wat dat betekent voor uw gedifferentieerde premies Wkh. Dus eigenlijk kunt u pas een zorgvuldig afgewogen beslissing nemen als u die beschikking binnen heeft, maar dan is de deadline van 1 oktober al verstreken.

Wij kunnen u helpen. Als u ons de beschikking stuurt van vorig jaar, kunnen we u aan de hand van de nieuwe parameters en sectorpremies voorrekenen wat voor u de voordeligste keuze is. Dat is in veel gevallen de moeite waard. Zo heb ik al eens meegemaakt dat een ondernemer vier maal het bedrag aan toegerekende uitkeringen aan UWV-premies moest betalen.’

Stuur ons vandaag nog de beschikking van 2020, dan weet u op tijd: vóór 1 oktober, wat voor u het beste is. Mail uw beschikking naar inkomen@abnamroverzekeringen.nl of neem contact op met 038-496 84 33

Albert Ulrich  Adviseur inkomen ABN AMRO Verzekeringen