Interne criminaliteit voorkomt u zo

Interne criminaliteit is een breed begrip én het is iets anders dan diefstal. Het gaat namelijk om ‘verduistering in dienstbetrekking’ en daar staat een zwaardere straf op. Ton Meuwissen weet, als voormalig politieman en ex-hoofd beveiliging bij een wereldwijde groothandel, waar hij het over heeft. Nu is hij bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid procesbegeleider voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden.

Interne criminaliteit = grote schadepost

‘Onder interne criminaliteit verstaan we diefstal en verduistering van spullen, geld en informatie door medewerkers. Gemiddeld wordt 40% van de omzetderving van winkels hierdoor veroorzaakt. Het loont dus de moeite om daar serieus naar te kijken. In dit artikel bespreek ik kort drie kwetsbare schakels in een winkel: de achterdeur – inclusief het magazijn, de winkel en de kassa.

Maak het onzichtbare zichtbaar

‘Bij de achterdeur en in het magazijn kan al het nodige mis gaan, zowel bij de leverancier als bij de eigen medewerkers. Treft u lege dozen aan in het magazijn? Dat is een duidelijke aanwijzing voor verduistering. Wakker worden dus! Check bovendien regelmatig uw vuilnisbakken bij de achterdeur: dé plek om goederen in te leggen, die eigen personeel vervolgens na sluitingstijd ophaalt. Komt u onregelmatigheden tegen, neem direct maatregelen. Camera’s ophangen, doet wonderen. Zorg er wel voor dat gebruik van camera’s opgenomen is in uw huishoudelijk reglement. Een voorbeeld hiervan vindt u op www.veiligondernemenbeginthier.nl

Wees zeker van uw zaak

Ga pas het gesprek over vermiste goederen aan, als u zeker weet dat u een zaak heeft. Anders komt u snel in een welles-nietesgesprek terecht. Daar wint niemand bij. Heeft u geautomatiseerde systemen? Dan kunt u al snel achterhalen wie de verdachte is. Heeft u die niet, dan zult u creatiever moeten zijn. Bij de groothandel waar ik werkte, kwamen we erachter dat eigen medewerkers apparaten onklaar maakten om ze goedkoop op te kunnen kopen. Toen we de apparaten écht kapot maakten, was deze handel snel afgelopen.

Geef het goede voorbeeld

Dan de winkel. Weest u zich bewust van het belang als eigenaar het goede voorbeeld te geven. Neemt u bijvoorbeeld als eigenaar weleens zonder te betalen een product uit uw winkel mee naar huis? Bedenk dan welke boodschap u daarmee (ongewild) afgeeft. Medewerkers kunnen de indruk krijgen dat niemand erachter komt als zij ook eens wat meenemen uit de winkel of voorraad. Deze voorbeeldfunctie is vele malen belangrijker dan mensen doorgaans aannemen.

Een kloppende kassa is verdacht

De kassa is de derde zwakke schakel. Heeft u een caissière in dienst die nooit een kasverschil heeft? Wakker worden! Dat bestaat niet, iedereen maakt wel eens fouten: je krijgt een keer fooi of geeft per ongeluk een twee-euromunt terug in plaats van één euro. En vanzelfsprekend rekent u zelf af met vrienden of familie van uw medewerkers. Zo weet u zeker dat alle goederen zijn afgerekend en er geen kortingen zijn afgegeven.

Controle is beter dan vertrouwen

Een goede relatie met medewerkers onderhouden, is natuurlijk wat elke ondernemer nastreeft. Juist daarom gebruiken ondernemers het voorbeeld Huishoudelijk Reglement van het CCV. Daarin staan duidelijke afspraken hoe je met elkaar omgaat en wat je van elkaar verwacht. Want geloof me: vertrouwen is goed, maar controle is beter.’

Volg de online training

Ook weten hoe u omzetderving door interne criminaliteit kunt aanpakken? Volg de online training Voorkomen van interne criminaliteit van het CCV* (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Overigens besteedt het CCV in haar Veiligheid Kleine Bedrijven-scans ook aandacht aan interne criminaliteit.

*Het CCV is een onafhankelijke en door de overheid gesubsidieerde stichting.

Dit artikel is geplaatst door

CCV