Twee liggende ordners met daarin de gewijzigde ARBO wet per 01-07-2017

In 3 stappen voldoen aan gewijzigde Arbowet

Op 1 juli gaat de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet in. U heeft vanaf die datum een jaar de tijd om uw organisatie daarop in te richten. Doet u dat niet, riskeert u hoge boetes van de Inspectie SZW. Ingrid Lievens, consultant bij Richting, vertelt welke 3 stappen u nu al kunt nemen om aan de vernieuwde Arbowet te voldoen.

Wat verandert er in de nieuwe Arbowet?

De Arbowet is aangepast omdat de overheid werkend Nederland wil voorbereiden op langer, gezond doorwerken. Daarom is er in de nieuwe Arbowet meer aandacht voor verzuimpreventie en het duurzaam inzetbaar maken van medewerkers. Zo krijgt de bedrijfsarts een open spreekuur en vrije toegang tot de werkvloer. Daarnaast is iedere ondernemer met personeel verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. In kleine bedrijfjes zal meestal de eigenaar die rol gaan vervullen. In grotere bedrijven moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging akkoord gaan met de keuze van de preventiemedewerker. Wat er nog meer verandert en welke taken de preventiemedewerker heeft, kunt u lezen op onze website.

Risico: hoge boetes

Naar verwachting gaat de Inspectie SZW strenger en vaker controleren op naleving van de Arbowet. Bij niet-naleving delen ze boetes uit van minimaal € 340, oplopend tot maar liefst € 13.500.

Welke stappen moet u daarom nemen vóór 1 juli 2018?

Stap 1: stel een preventiemedewerker aan

Bij voorkeur een medewerker die kennis van preventiezaken heeft of wil opdoen. Bij kleinere bedrijven is die kennis doorgaans niet in huis. Verschillende arbodiensten beiden een Training Preventiemedewerker aan. Sommige doen dat online, Richting doet dat alleen fysiek. Door interactie leer je het meest, vinden wij.

Stap 2: Stel een Basiscontract Arbodienstverlening op

Misschien heeft u al een overeenkomst met de arbodienst of bedrijfsarts. Loop dat dan na en zorg dat daar in ieder geval voor 1 juli 2018 aan wordt toegevoegd hoe de bedrijfsarts of arbodienst in staat wordt gesteld aan de eisen in de nieuwe wet te voldoen. Bijvoorbeeld dat een bedrijfsarts toegang krijgt tot iedere werkplek. Heeft u een contract met een arbodienst? Dan krijgt u waarschijnlijk door de arbodienst zo’n toevoeging toegestuurd. Wij doen dat in ieder geval wel. Het grootste risico lopen ondernemers die een overeenkomst hebben met alleen een bedrijfsarts. Die zullen in veel gevallen zelf een Basiscontract Arbodienstverlening moeten opstellen. Welke punten u daarin in ieder geval moet opnemen, kunt u in dit overzicht vinden.

Stap 3: Breng uw verzuimrisico’s in kaart

Want stel dat u een preventiemedewerker heeft aangesteld, maar die wordt zelf ziek. Wie heeft dan nog de nodige kennis van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf? Laatst was ik bij een zwembad. De onderhoudsman volgt nu bij ons een training tot Preventiemedewerker. Maar als hij wegvalt, weet niemand hoe het zwembad veilig blijft voor medewerkers én bezoekers. Daarom is hij nu actief bezig met de RI&E (risico-inventarisatie & – evaluatie). Dat is ook voor u – of uw preventiemedewerker – een goed instrument om uw bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Weinig ondernemers weten dat ze verplicht zijn een volledig ingevulde of getoetste RI&E te hebben. Als de Inspectie SZW komt controleren, riskeert u een boete als u die niet kunt laten zien.

Ik weet het, 1 juli 2018 lijkt nog ver weg. Maar als u nu alvast deze stappen zet om uw arbozaakjes goed te regelen, heeft u straks niets te vrezen.’

Geen update missen over wijzigingen in de Arbowet?

Ontvang de meest actuele informatie over bedrijfsrisico's en preventie.

Ja, dat wil ik

Dit artikel is geplaatst door

Ingrid Lievens consultant Verzuim van Richting
Ingrid Lievens
Consultant Verzuim
Logo Richting