Schepen die in verlichte en dus veilige jachthaven liggen

Hoe kan de veiligheid van jachthavens beter?

Jachthavens zijn ideale werkgebieden voor dieven en brandstichters. Ze liggen afgelegen en zijn vaak publiek toegankelijk. Bovendien zijn er vaak dure spullen te halen. Roland van Rooij, adviseur Veiligheid Kleine Bedrijven bij het CCV*, is bezig de veiligheid van jacht- en havenvestigingen in Midden-Limburg onder de loep te nemen. In dit artikel geeft hij een aantal nuttige tips om de veiligheid van jachthavens te vergroten.

Wat houd een veiligheidsinspectie in?

‘Bij een inspectie van een jachthaven kijken we natuurlijk niet alleen naar de brandveiligheid. Er wordt bijvoorbeeld ook diesel gestolen en hele buitenboordmotoren. Een extra complicerende factor is dat er in jachthavens wordt overnacht. Het is een halve camping, bij wijze van spreken. Ook daarom is brandveiligheid heel belangrijk.

Wie komt er binnen?

‘Jachthavens hebben van nature een open karakter. Dat is ook de charme ervan. Jammer genoeg kunnen criminelen daar makkelijk misbruik van maken. Want naast klanten en bezoekers lopen ook ongenode gasten ongemerkt de haven of werf op, en ook weer af. Er is doorgaans (te) weinig toezicht. Diefstal, inbraak of erger nog: brandstichting, ligt dan op de loer. Een betere afsluiting van het terrein, toegangscontrole en extra oplettendheid zorgen voor een grotere veiligheid. En breekt er brand uit, dan is het handig om te weten hoeveel gasten er op het terrein zijn. Maar ook in relatie tot diefstal of bijvoorbeeld opslag van illegale goederen, is het goed om te weten wie er op de jachthavens aanwezig is .

Overzicht op de werf

Jachthavens liggen vaak naast een werf. Opvallend aan werven is de grote hoeveelheid opslag: groot materieel, vaartuigen, containers, staal(constructies), pallets enzovoort. Orde en overzicht op het terrein zijn daarom essentieel. Op die manier kunnen hulpdiensten bij een calamiteit (brand of ongeval) het terrein goed betreden en snel handelen. Slim geplaatste camera’s verbeteren bovendien het overzicht over het gehele terrein.

Brandgevaar opslag

Let erop dat opslag dicht op gebouwen en in loodsen een reëel gevaar vormen voor bijvoorbeeld inbraak, (overslaande) brand en brandstichting. Zaak dus om dit voor te zijn door maatregelen te nemen: zorg dat alle brandbare materialen op minimaal 10 meter van de gevels staat. Voer materialen af die u waarschijnlijk toch niet meer gebruikt.

Beveilig de toegang (via weg én water)

Bedrijven die aan het water liggen, zijn zowel via de weg als over het water bereikbaar. Besteed aandacht aan beide toegangsroutes. Bij de ingang van de eigen haven vanaf het water, kunt u een groot bord plaatsen met de vermelding dat u cameratoezicht houdt. Natuurlijk plaatst u dan ook de camera’s. Zo zien in- en uitvarende schepen dat ze worden geregistreerd. U geeft hiermee het signaal af dat u veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

Extra maatregelen

Een extra stap is om aan de ingang van de havenmond – voor zover mogelijk en van toepassing – dezelfde maatregelen te treffen. Dit gaat in overleg met de gemeente en andere ondernemers in het gebied. Belangrijk hierbij dat een havenmanager kan optreden als schakel tussen ondernemers, gemeente en hulpdiensten. Hij kan zich ook sterk maken voor de (veiligheids)maatregelen rond het havengebied. Denk aan een gezamenlijke aanschaf van hekwerken en beheer en onderhoud van de openbare ruimte (aanleg van verkeersdrempels, sluizen et cetera).

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over de beveiliging van jachthavens, werven of andere bedrijven aan het water? Stuur dan even een mailtje naar roland.vanrooij@hetccv.nl.

*Het CCV is een onafhankelijke en door de overheid gesubsidieerde stichting.

Dit artikel is geplaatst door

Hendrik Jan Kaptein
Hoofd Lokale projecten