Hoe helpt de overheid ondernemers in deze coronacrisis?

UPDATE: Dit artikel bevat gedateerde informatie. Voor informatie over de meest recente steunmaatregelen van de overheid verwijzen we u naar het artikel van  22 september 2020. U vind de link hieronder.

22-09-2020: Recente steunmaatregelen van de overheid

Steunpakket ondernemers nog eens verlengd tot in 2021

 

De coronacrisis raakt iedereen. Veel ondernemers zien hun werk – en dus hun inkomen – als sneeuw voor de zon verdwijnen, zeker in de horeca. Welke mogelijkheden en maatregelen heeft de overheid voor u? Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, zet ze op een rijtje.

Maatregelen voor ondernemers met personeel

Van werktijdenverkorting naar tegemoetkoming loonkosten
Sinds de overheid de gezondheidsmaatregelen afkondigde werd het ministerie van SZW overspoeld met aanvragen voor werktijdverkorting. Op 17 maart kondigde SZW een vervangende regeling aan, die uw omzetverlies doeltreffender aanpakt: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (kortweg NOW). Als u ten minste 20% omzetdaling verwacht, kunt u bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Meer informatie over de NOW vindt u op de website van het ministerie van SZW


Maatregel voor zzp’ers en mkb’ers

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning
Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor een tijdelijke inkomensondersteuning. Deze uitkering bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand, voor 3 maanden. De uitkering voor het levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Daarnaast kunnen ondernemer met liquiditeitsproblemen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Het is een versoepelde versie van de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en wordt door gemeentes sneller behandeld en verstrekt.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Belastingmaatregelen voor alle ondernemers

Uitstel betaling belasting
Kunt u door de coronacrisis even geen belasting betalen? Dan kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel aanvragen. Dit kan voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U moet de Belastingdienst schriftelijk laten weten dat u door de coronacrisis in de problemen komt. Zodra uw verzoek bij de Belastingdienst binnenkomt, stopt deze de vordering direct. Pas later zal de Belastingdienst alle verzoeken beoordelen.

Hoe vraagt u uitstel aan?
Dat kan door een brief te sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Verlaging voorlopige aanslag
Verwacht u een lagere winst door de coronacrisis? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de voorlopige aanslag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting te verlagen. Dat kunt u voor de inkomstenbelasting doen via Mijn Belastingdienst; voor de vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig) betalen
Naar verwachting krijgt de Belastingdienst de komende tijd veel verzoeken om uitstel. Omdat de behandeling daarvan flink wat tijd kost, legt de Belastingdienst de komende tijd geen verzuimboetes op als u niet op tijd uw belastingen betaalt.

Invorderingsrente tijdelijk verlaagd
Als u niet op tijd uw belastingen betaalt, legt de Belastingdienst u een invorderingsrente op van 4%. Het kabinet verlaagt die tijdelijk naar bijna 0% (voor alle belastingschulden). Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

Meer informatie kunt u vinden op Belastingdienst.nl/coronavirus.

Eenvoudiger lenen
Voor ondernemers die afhankelijk zijn van banken of een andere financier om hun onderneming te kunnen voorzetten, is er een klein lichtpuntje.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
Veel ondernemers worden door de coronacrisis gedwongen een lening af te sluiten. Door per 16 maart tijdelijk de Borgstelling MKB-kredieten te verruimen, maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het makkelijker voor ondernemers om een lening af te sluiten. Met de borgstelling staat de overheid (voor een deel) borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden voor de aflossing.

Maatregel voor getroffen sectoren

Compensatieregeling
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet treffen sommige sectoren extra hard. Denk maar aan de horeca, de reisbranche en de culturele sector. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in deze sectoren. Momenteel is het ministerie van EKZ die nu aan het uitwerken, zodat ze die met spoed kunnen voorleggen aan de Europese Commissie. Die moet beoordelen of dit (geoorloofde) staatssteun is.

Antwoorden op andere corona-gerelateerde vragen kunt u vinden op Rijksoverheid.nl/coronavirus, op de website van het RIVM of op die van de Kamer van Koophandel.

Dit artikel is geplaatst door

Simon Peereboom
Simon Peereboom
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen