Zieke kantoormedewerker die snel gereintegreerd wil worden

Hoe bevorder je snelle re-integratie van zieke werknemers?

 

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is bedoeld om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is terug te dringen. Snel en effectief ingrijpen moet het verzuim verkorten. Marc Aelberts, managing partner van Richting, zet zijn vraagtekens bij dat ‘snel en effectief’ ingrijpen in de praktijk. Hij is van mening dat de doorlooptijd aanzienlijk korter kan.

Pas op voor lange doorlooptijd

De Wet verbetering poortwachter stelt een aantal stappen verplicht. Een werkgever heeft er vaak geen verstand van, dus hij schakelt daarvoor een arbodienst in. Op zich verstandig, maar wat blijkt? In de praktijk hanteren veel arbodienstverleners een model, waarbij de vinkjes voor de Wvp keurig worden gezet, maar met een bijzonder lange doorlooptijd.

Direct het risico inschatten

Elke verzuimdag is een loondoorbetalingsdag. Gemiddeld kost zo’n dag € 250. Genoeg reden om snel de juiste stappen te zetten. De Wvp schrijft voor dat je na zes weken moet gaan nadenken over een behandelplan. Terwijl het verstandig is al op de eerste dag een inschatting te maken van de verwachte verzuimduur. Verwacht de werkgever langdurig verzuim? Is er sprake van frequent verzuim? Heeft de werkgever er geen goed gevoel bij? Bij elke ‘ja’ is het verstandig meteen actie te ondernemen. Zo kan een medewerker die in de risicocategorie valt, binnen één week op het spreekuur zitten bij de bedrijfsarts.

Vaker naar de fysio

Stel dat de bedrijfsarts constateert dat er sprake is van fysieke klachten en adviseert naar een fysiotherapeut te gaan. Wat is dan de valkuil? De medewerker bepaalt. Die stelt zich de vraag: Wie gaat dat betalen? Ben ik daarvoor verzekerd? Naar welke fysiotherapeut zal ik gaan? Welke staat goed aangeschreven? Allemaal vragen die het risico op een langere doorlooptijd vergroten. Daarbij komt dat in veel gevallen wekelijks een afspraak met de fysiotherapeut wordt gepland. Terwijl in veel gevallen een hogere behandelfrequentie een sneller herstel mogelijk maakt.

Naar mogelijkheden kijken

Veel arbodiensten kijken bovendien naar beperkingen, niet naar de mogelijkheden. Op die manier worden zieke medewerkers bewust ziek gehouden. Bij Richting hebben we een handige online tool ontwikkeld, waarmee je functiespecifieke competenties kunt vinden. In begrijpelijkere taal: wat een zieke werknemer nog wel en niet kan doen met zijn beperking. Want waarom zou je de hele dag ziek thuis zitten omdat je bijvoorbeeld last van je schouder hebt? Dat is echt niet meer van deze tijd en voor niemand prettig.

Werken aan je gezondheid

Naast inhoud is context ook van belang: de omgeving waarin medewerkers de bedrijfsarts spreken over het verzuim. De gemiddelde kantoorruimte is niet bijzonder inspirerend. Als je daarentegen afspraken maakt in een sportcomplex, waar alle voorzieningen aanwezig zijn (zoals een fysiopraktijk), en waar de werknemer ziet dat jong en oud bezig is met zijn gezondheid, heeft dat een positieve uitwerking op het ziekteverzuim.

Snel en duurzaam herstel

In mijn optiek moet iedere arbodienst sturen op risico’s en op de doorlooptijd van verzuim. Daarnaast vergroten snelle, effectieve interventies – gericht op mogelijkheden in plaats van belemmeringen- in een inspirerende ruimte, de kans op snel en duurzaam herstel aanzienlijk.’

 

Dit artikel is geplaatst door

Marc Aelberts Directeur
Marc Aelberts
Directeur
Logo Richting