Vloer wordt geschuurd door een machine die in opzicht wordt gebruikt

Het opzichtrisico: wat is dat ook alweer?

Niet alle schade is zomaar verzekerd. Zo staat in (bijna) alle Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven een uitsluiting van schade aan zaken die je ‘onder opzicht’ hebt. ‘Daarmee heb je meteen het lastigste stukje uit de polis te pakken,’ zegt Bert Draaijer, schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen. Hij merkt in dagelijkse gesprekken met verzekerden dat ze vaak van het bestaan niet weten. Hoog tijd om het opzichtrisico nog eens uit te leggen.

‘“Hoeveel pech kan je hebben!” Dat moet meneer Koetsier geroepen hebben toen hij met zijn gehuurde schuurmachine te dicht langs de gestucte muur ging. Door de abrupte beweging maakte hij ook nog een diepe schuurgroef in de houten vloer. Hij zag de bui alweer hangen: dat gaat me geld kosten!

Onderwerp van discussie

Een schade zoals van de heer Koetsier komen we vaak tegen, maar is helaas niet helemaal verzekerd. Meneer Koetsier had de vloer namelijk ‘in opzicht’. Er is vaak discussie over opzicht: wat valt daar nu precies onder en wat niet? Veel mensen weten er meer van dan ik. En al die anderen zijn het ook nog eens vaak met elkaar oneens. Ze strooien met wetsartikelen of citeren uit de boeken van bijvoorbeeld hoogleraar verzekeringsrecht prof. mr. J.H. Wansink. Maar laat ik toch een poging doen een stukje van de sluier op te lichten.

Waarom bestaat de opzichtclausule?

Laat ik beginnen met de hamvraag: waarom sluiten verzekeraars het opzichtrisico uit op de aansprakelijkheidspolis? Dat zit zo: een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die u aan spullen van een ander toebrengt. Als u uw eigen spullen stukmaakt, bent u daar niet voor verzekerd: je kunt jezelf ook niet aansprakelijk stellen voor schade die je zelf veroorzaakt. De opzichtclausule gaat over schade aan spullen van een ander, die u gebruikt alsof ze van u zijn: u leent, huurt, bewerkt of gebruikt ze. Daarom noemen we het opzichtrisico ook wel het ‘quasi-eigenaarsrisico’ of het ‘doe-het-zelfrisico’. Als er sprake is van opzicht, is het dus alsof u schade aan uw eigen spullen toebrengt. En dat valt nu eenmaal niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Welke soorten van opzicht zijn er eigenlijk?

Verzekeraars onderscheiden deze 5 soorten opzicht:

  • Zaken in behandeling en/of bewerking. Denk hierbij aan een televisie die je repareert of een vloer die je schuurt. De tv en de vloer heb je onder opzicht in bewerking of behandeling.
  • Zaken ter bewaring. Soms bewaar je wat voor een afnemer. Bijvoorbeeld een beursstand die na het seizoen een aantal maanden in je magazijn blijft staan. De beursstand is een zaak ter bewaring en dus onder opzicht.
  • Zaken ten vervoer. Pakketbezorgers hebben alle pakketten ‘ten vervoer’ bij zich. Dat betekent dat verlies en beschadiging niet onder een aansprakelijkheidsverzekering valt.
  • Zaken in huur. Alles wat je huurt wordt gezien alsof het van jezelf is en is dus niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering.
  • Zaken in gebruik of die je om welke reden dan ook ‘onder’ je hebt. Deze laatste betekent dat als er aan iets wat je leent of gebruikt schade ontstaat, je die niet vergoed krijgt vanuit een aansprakelijkheidsverzekering.

Geen onverzekerbaar risico

Wat hierboven allemaal staat, klinkt niet veelbelovend en vanuit een verzekeraar niet erg commercieel. En toch staat deze uitsluiting al sinds de vorige eeuw in alle polissen. Gelukkig zijn er andere polissen die dit risico wél verzekeren, zoals een goederentransportpolis voor de pakketbezorgers. Zaken van een ander die je bewaart, kun je verzekeren via je eigen inventarispolis. Eigenlijk is deze uitsluiting dus helemaal geen probleem. Zolang je de verzekering maar afsluit na een goed gesprek met een adviseur. Je zoekt samen naar de beste polis. Is dat niet bij ons, dan bij een ander.

En meneer Koetsier?

Meneer Koetsier nam contact op met mijn collega’s op de schadeafdeling. Die wisten hem gerust te stellen: de schade aan de muur is gewoon verzekerd. De schade aan de vloer is een gevalletje opzicht. In de polis van zijn Zzp Schadepakket staat de clausule dat zaken die hij in bewerking of behandeling heeft zijn meeverzekerd. Hiervoor geldt zelfs geen extra eigen risico. Gelukkig heeft de gehuurde schuurmachine geen schade, want dát zou niet verzekerd zijn. De schadebehandelaar wijst hem erop dat het daarom altijd verstandig is om te kijken onder welke voorwaarden hij huurt en wat daarbij zijn risico is.

Dekking opzicht Zzp Schadepakket

Soms kunt u bepaalde soorten opzicht via een clausule verzekeren. U betaalt dan wel een zogenoemde ‘meerpremie’. Het Zzp Schadepakket van ABN AMRO Verzekeringen is inclusief een dekking  voor ‘schade aan zaken in bewerking en/of behandeling’. Dus als je als zzp’er bijvoorbeeld een bestaande vloer behandelt en er ontstaat schade, dan is dat via onze ZZP-polis gewoon meeverzekerd.

Vragen? Stel ze gerust


Het is onmogelijk om hier alle haken en ogen aan het opzichtrisico te beschrijven. Dat zou ook geen eer doen aan alle boeken die er zijn over dit onderwerp. Maar hopelijk maakt dit blog het wel iets duidelijker. Misschien roept het bij u een vraag op. Neem dan gerust contact op met uw adviseur. Wij helpen u  graag.’

Dit artikel is geplaatst door

Bert Draaijer senior acceptant bij ABN AMRO Verzekeringen
Bert Draaijer
Senior schadebehandelaar