Euro's die ontvangt uit het STAP Budget

Het komt eraan: overheidssubsidie voor scholing van uw werknemers

Steeds meer bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, zeker in de bouw. Oudere werknemers raken ongeschikt voor hun werkzaamheden of gaan met pensioen. Werkgevers staan daarmee voor de taak om nieuw personeel op te leiden, bestaand personeel bij te scholen en oudere of arbeidsongeschikte werknemers om te scholen. Om hen daarbij te ondersteunen, stelt de overheid per 2022 het STAP-budget beschikbaar. In dit blog legt Simon Peereboom, adviseur inkomens- en zorgverzekeringen bij ABN AMRO Verzekeringen, uit waarom u als werkgever daar wel tijdig bij moet zijn.

Wat is STAP?

Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid vindt scholing voor veel mensen noodzakelijk om de technologische veranderingen te kunnen volgen en duurzaam inzetbaar te blijven. STAP staat dan ook voor ‘Stimulans van de ArbeidsmarktPositie’. Het STAP-budget is een individueel leer- en ontwikkelbudget voor werknemers. Het komt in de plaats van de mogelijkheid om scholingskosten fiscaal af te trekken. Deze overheidssubsidie bedraagt per scholingstraject 100 procent van de kosten, tot een maximum van duizend euro inclusief btw.

Drempelverlagende regeling

Er is nu dus al een regeling die stimuleert om een opleiding te volgen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie: de werknemer mag de opleidingskosten van de inkomstenbelasting aftrekken.  In de praktijk blijkt dat werknemers op leeftijd of met een praktische opleiding hier geen gebruik van maken, terwijl zij er het meeste baat bij hebben. Dat komt omdat de bestaande regeling twee nadelen heeft: 1) De eerste 250 euro komen voor rekening van de werknemer. 2) De kosten kunnen alleen achteraf en gedeeltelijk via de belastingaangifte worden teruggevraagd. De minister denkt dat een voorschot van duizend euro vooraf, de drempel verlaagt om een opleiding te volgen.

Goed voor werknemer en werkgever

De nieuwe subsidieregeling is dus voor veel werknemers een verbetering ten opzichte van de huidige fiscale regeling. En ook voor de werkgevers in de bouwsector is het STAP-budget goed nieuws. Het STAP-budget is namelijk een goede aanvulling op het bestaande, individuele budget van de werknemer. Ter verbetering van de arbeidsmarktpositie hebben de cao-partijen Bouw & Infra voor iedere werknemer in de in de bouwsector een individueel opleidingsbudget beschikbaar gesteld. Bij opleidingen die nuttig zijn voor het uitvoeren van de eigen functie hoeft de werknemer dit individuele budget niet aan te spreken. In zo’n geval komt het STAP-budget dus mooi uit.

Hoe werkt het?

Iedere werknemer tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd die een opleiding wil volgen, kan STAP-subsidie aanvragen bij het UWV.  Na goedkeuring geeft UWV een beschikking af, waarmee de opleider de kosten bij hen kan declareren. Het UWV betaalt een voorschot van 100 procent tot het maximumbedrag aan de opleider. Als de kosten hoger zijn, brengt de opleider het restant bij de werknemer in rekening. Iedere werknemer kan per kalenderjaar voor één scholingsactiviteit STAP-financiering krijgen.

Goed om te weten

Het totale STAP-budget is 100 miljoen euro per halfjaar. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, dus zorg dat u er op tijd bij bent. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de STAP-regeling per 2022 in. Dat betekent dat u in de komende periode het STAP-budget een plaats kunt geven in uw opleidings- en scholingsbeleid. Ook kunt u uw werknemers tijdig informeren over deze nuttige opleidingssubsidie.

Dit artikel is geplaatst door

Simon Peereboom
Simon Peereboom
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen