flesje water op een lopende band met recall

‘Door snel te reageren op een contaminatie, kun je de schade voor je bedrijf flink beperken’

In de foodsector kan een recall (terughaalactie) van een aangetast product verstrekkende gevolgen hebben. De kosten kunnen flink oplopen: alle kosten bij elkaar kan flink in de papieren lopen, om over de schade aan uw reputatie nog maar te zwijgen. Aurélie Geny-Costa, risk-engineer bij verzekeraar AIG geeft in dit blog preventieadvies en tips over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een recall.

Stijgend aantal recalls

‘In 2018 is er in Nederland 144 keer een melding gemaakt van een contaminatie van een voedingsproduct. Een contaminatie is een microbiologische besmetting of andere aantasting van het product (bijvoorbeeld door deeltjes verpakkingsmateriaal). Het aantal recalls van producten in de foodsector stijgt snel. We zien in Nederland in 2017 een stijging van 23 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2018 was de toename iets lager: 16 procent, maar ik zie nog steeds een aanzienlijk groeiend risico!

* In 2017 zorgde fipronil ervoor dat pesticiden op nummer 1 stonden

Bron: de RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)

Wat verklaart die toename?

Voor de toename in het aantal recalls zijn verschillende verklaringen. Betere en goedkopere analysemogelijkheden, maken het mogelijk om een contaminatie sneller te ontdekken. DNA-analyse bijvoorbeeld was eerst duur en zeldzaam, maar is nu vrij snel en relatief goedkoop toepasbaar. Daarnaast zorgen de sociale media ervoor dat contaminaties eerder aan het licht komen en dus ook niet verborgen kunnen blijven.

Supplier management belangrijk

Maar de groeiende lengte van de supply chain (bevoorradingsketen) is de belangrijkste verklaring voor de toename. Ingrediënten komen vaak van ver en via diverse (groot)handelaren bij de producent. Met al die schakels in de keten kun je nauwelijks nog achterhalen waar de bron van een contaminatie ligt. Goed supplier management is dan ook heel belangrijk. Zorg dat u weet waar en bij wie uw ingrediënten vandaan komen. U bent weliswaar goedkoper uit als u groot inkoopt in Zuidoost Azië, maar dit kan ook de kans op een contaminatie vergroten. En als u niet weet wie verantwoordelijk is voor een contaminatie, wordt het heel lastig om de door u geleden schade terug te krijgen.

Lees meer:

Bedrijfsschade

Miljoenenschade

Recallschade bestaat niet alleen uit materiële schade, maar u moet ook schade aan derden vergoeden (aansprakelijkheid). Bovendien lijdt u bedrijfsschade, bijvoorbeeld omdat de fabriek ontsmet moet worden. De kosten door bedrijfsstilstand zijn vaak de grootste post. Alles bij elkaar kan een recall tot een miljoenenschade lijden, die de meeste ondernemers niet kunnen dragen. De gevolgen voor uw reputatie kan nog jarenlang tot inkomstenderving leiden.

Sneller reageren

Om de schade van een recall zoveel mogelijk te beperken, zijn 3 zaken essentieel:

  • Reageer zo snel mogelijk, de eerste uren zijn cruciaal om verdere verspreiding of consumptie van het gecontamineerde product te voorkomen.
  • Zorg dat u goed voorbereid bent en weet wat u moet doen; welke instanties u moet inlichten bijvoorbeeld. Zorg ook dat uw (kantoor)medewerkers dat weten.
  • Communiceer op de juiste manier met consumenten, instanties en andere stakeholders (incident response): maak hiervoor van tevoren draaiboeken inclusief gespreksscripts.

Test uw recallplan

De meeste ondernemers in de foodsector hebben wel een recallplan, omdat dat nu eenmaal verplicht is voor bepaalde certificering. Ook een test van dat plan in een crisissimulatie is verplicht, maar daarin testen producenten eigenlijk alleen de tracerbaarheid van het product, niet de onderbreking van de productie of hoe om te gaan met de media. Wat dat laatste betreft: ook in kleinere bedrijven moeten kantoormedewerkers weten hoe ze consumenten, instanties en andere stakeholders te woord moeten staan bij een contaminatie. Zorg dat ze daarin goed getraind zijn!’

Meer nuttige informatie en tips leest u in het risicoartikel Hoe bereidt u zich voor op een productrecall?

Dit artikel is geplaatst door

Aurélie Geny-Costa van AIG
Aurélie Geny-Costa
Risk Consultant bij AIG