Zak geld vol met euro's die de overheid geeft aan loonkostensubsidies

Direct inzicht in subsidieregelingen arbeidsbeperkten

Voor diverse groepen arbeidsbeperkte werknemers heeft de overheid aantrekkelijke subsidieregelingen voor de werkgever in het leven geroepen. Doel: de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Maar hoe weet u welke werknemer welke regeling met zich meebrengt? Janthony Wielink, directeur van Enkwest Opleiding & Advies, adviseert bij sollicitaties om het financieel CV te vragen. ‘Dat biedt direct inzicht in de subsidievoordelen van de kandidaat.’

De bouwsector kent ook dit jaar een van de hoogste aantallen openstaande vacatures. Door volle orderportefeuilles, een vergrijzend personeelsbestand en een tekort aan jongeren die voor een carrière in de bouwsector kiezen, is personeelstekort voor veel bouwbedrijven een moeilijk aan te pakken bedreiging. Een mogelijke nieuwe collega waar misschien niet gelijk aan wordt gedacht, is de werknemer met een arbeidsbeperking. Een gemiste kans, want deze werknemer kan niet alleen een openstaande vacature invullen, maar ook een aantal aantrekkelijke overheidssubsidies met zich meebrengen.

Afstand verkleinen

In Nederland hebben ruim anderhalf miljoen mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand is ontstaan doordat de werknemer bijvoorbeeld een handicap heeft, arbeidsongeschikt is geraakt, of langdurig werkloos. De overheid wil de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze werknemers heel graag verkleinen en zo mogelijk geheel wegnemen. Daarbij spelen werkgevers natuurlijk een grote rol. Om werkgevers te stimuleren werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, heeft de overheid daarom veel subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld.

Onbetaalde proefperiode

U mag een sollicitant die een uitkering ontvangt van het UWV enkele maanden op proef in dienst nemen. Tijdens deze proefplaatsing betaalt u geen salaris; UWV betaalt de uitkering tijdens deze periode door. Ook kan gebruik worden gemaakt van een jobcoach die helpt bij het inwerken en die de werknemer begeleidt op de werkvloer. Direct financieel voordeel biedt het loonkostenvoordeel (LKV). Wanneer u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt, kan dit voordeel oplopen tot
€ 6000,- per jaar, maximaal drie jaar lang.

Geen risico op doorbetaling

Om twijfels weg te nemen over inhuur van een werknemer met een beperking met oog op een hoger risico op arbeidsongeschiktheid, er de no-riskpolis. De no-riskpolis houdt in dat als de werknemer zich in de eerste drie jaar van het dienstverband ziek meldt, het UWV de werkgever compenseert voor de loondoorbetaling bij ziekte. Is de nieuwe werknemer jonggehandicapte (Wajong), dan is de duur van de no-riskpolis zelfs onbeperkt. Een belangrijk voordeel, want een werkgever is bij ziekte verplicht om het loon maximaal twee jaar door te betalen.

Diverse doelgroep

De groep werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt is zeer divers. Allereerst zijn er werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van UWV. Dat kan een WAO-, WAZ-, of WIA-uitkering zijn. Ook voor het in dienst nemen van oudere werknemers met een WW-uitkering gelden de subsidies vanuit de overheid. Nieuwer is de doelgroep van de Banenafspraak. Dit zijn werknemers die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Ook werknemers met een Wajong-uitkering vallen onder deze doelgroep.

Hoe te herkennen?

Hoe kunt u als werkgever bepalen of een potentiële werknemer onder de doelgroep valt en vervolgens: welke subsidiemogelijkheden er voor hem zijn? Daar helpt de overheid gelukkig bij, met het financieel CV. Werkgevers en werknemers kunnen terecht op de website van de overheid  Regelhulpen voor bedrijven. Op de site moeten een aantal kenmerken van de werknemer worden ingevuld, zoals het salaris dat de werknemer gaat verdienen, diens geboortedatum en of er een bepaalde uitkering van toepassing is. Vervolgens ziet de invuller welke subsidiemogelijkheden op hem of haar van toepassing zijn. Hiervan kan een gepersonaliseerde uitdraai worden gemaakt: het financieel CV. Tip voor werkgevers die een vacature opstellen: vraag de sollicitant naast een motivatie en een ‘normaal’ cv, ook om het financieel CV en laat u verrassen!’

Dit artikel is geplaatst door

Janthony Wielink Consultant inkomensverzekeringen
Janthony Wielink
Consultant inkomensverzekeringen
Logo van Enkwest