Spaarvarken met verband om beeldt de ontzorgpolis mkb uit

De verzuim-ontzorg-verzekering maakt het MKB’ers makkelijker om aan verzuimverplichtingen te voldoen

Werkgevers zijn veel tijd en geld kwijt om aan de wettelijke verplichtingen rond verzuim te voldoen. Zo veel, dat de overheid een pakket maatregelen heeft genomen om loondoorbetaling en re-integratie van een zieke werknemer makkelijker te regelen. Een van die maatregelen in dit Convenant Loondoorbetaling MKB is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Irma Kuzmanovic, relatiemanager bij ABN AMRO Verzekeringen, legt uit voor welke werkgevers deze nieuwe verzekering goed nieuws is.

Waarom het convenant?

‘Elke ondernemer met personeel heeft een hele hoop werkgeversverplichtingen als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Denk aan loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter bij langdurige ziekte en ingewikkelde premieconstructies voor de Ziektewet en de WGA. Met de maatregelen in het convenant moet het voor werkgevers makkelijker worden om werknemers een vast contract aan te bieden. Op die manier hoopt de overheid het aantal flexwerkers in het MKB terug te dringen.

Wat is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering?

Minister Koolmees heeft met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars afgesproken dat er per 1 januari 2020 een MKB verzuim-ontzorg-verzekering komt. Doel van deze verzekering is om kleine werkgevers met een langdurig zieke werknemer optimaal te ontzorgen. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt de werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Wat regelt u met een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Een MKB verzuim-ontzorgverzekering:

  • dekt loondoorbetaling bij ziekte. Als uw werknemer ziek wordt, betaalt de verzekeraar vergoeding om het loon van uw zieke werknemer te betalen.
  • regelt actieve ondersteuning bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer. Een toegewezen casemanager neemt daarbij de regie en helpt u aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • is Poortwachter-proof. Dit betekent dat als u de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoedt.
  • voorkomt onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van ziektegevallen binnen uw bedrijf. De premie wordt dus minder beïnvloed door het verzuim in uw bedrijf.

Lees ook: Failliet door ziekte medewerker: ‘De loondoorbetaling werd ons te veel’

Voor welke ondernemers is de verzuim-ontzorg-verzekering aantrekkelijk?

U bent als MKB’er met personeel niet wettelijk verplicht een verzuim-ontzorg-verzekering aan te vragen. Het is aan u om te beslissen of het bij u en uw bedrijf past. Ik denk dat deze verzekering voornamelijk aantrekkelijk is voor ondernemers die met hun bedrijf bezig willen zijn; die niet veel tijd en kosten willen besteden aan de wettelijke regels over re-integratie bij ziekte van hun medewerkers. Als u een verzuim-ontzorg-verzekering afsluit, neemt de verzekeraar deze taken over. Dat scheelt u een hoop tijd én verzuimkosten. Tijd en geld die u kunt investeren in uw bedrijf.’

Diverse verzekeraars hebben inmiddels een verzuim-ontzorg-polis ontwikkeld. Het verschil zit ‘m vooral in mogelijke uitbreidingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Dit artikel is geplaatst door

Irma Kuzmanovic specialist inkomensverzekeringen bij ABN AMRO Verzekeringen
Irma Kuzmanovic
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen